Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва

1. До сфери матеріального виробництва належать галузі, які визначаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні блага (продукцію, енергію, природні ресурси), а також продовжують виробництво у сфері обігу (реалізації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності.

2. Усі інші види діяльності у своїй сукупності становлять сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу).

Коментар:

1. Група однорідних галузей народного господарства створює сферу народного господарства. Так, враховуючи специфіку виробництва, а також розподіл та перерозподіл виробничих благ, виділяють сферу матеріального та нематеріального виробництва. Відповідно до ч. 1 коментованої статті до сфери матеріального виробництва належать галузі, які визначаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні блага (продукцію, енергію, природні ресурси), а також продовжують виробництво у сфері обігу (реалізації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності.

На сьогодні законодавством не виділяються види діяльності, що становлять сферу матеріального виробництва. Проте, за загальним правилом, до них можна віднести: промисловість, сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство, транспорт, зв'язок, торгівлю, матеріально-технічне постачання тощо.

2. Як визначено ч. 2 коментованої статті, усі інші види діяльності у сукупності становлять сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу). Зокрема, такими видами діяльності можуть бути: побутове обслуговування населення, соціальне та пенсійне забезпечення, наукова діяльність, релігійна діяльність тощо.