Стаття 26. Незмінність складу суду

1. Склад суду під час розгляду і вирішення адміністративної справи в суді однієї інстанції незмінний, крім випадків, встановлених законом.

2. У разі неможливості продовження розгляду адміністративної справи одним із суддів до розгляду залучається інший суддя, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу. Якщо нового суддю залучено під час судового розгляду, судовий розгляд адміністративної справи починається спочатку.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття закріплює принцип незмінності складу суду. Лише за умови повного розгляду справи з дослідженням усіх доказів одними й тими ж суддями може бути ухвалене правосудне рішення.

Принцип незмінності складу суду

2. У коментованій статті встановлено правило, відповідно до якого склад суду під час розгляду і вирішення адміністративної справи в суді однієї інстанції є незмінним (частина перша коментованої статті). Лише за дотримання цього правила можна досягнути того, щоб у судді (суддів) склалося повне уявлення про обставини справи.

Винятки з принципу незмінності складу суду

3. Бувають випадки, коли забезпечити незмінність складу суду об'єктивно неможливо. Наприклад, суддя не може продовжувати розгляд справи, якщо: закінчився строк, на який його призначено; він досягнув шістдесяти п'яти років; не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я; набрав законної сили обвинувальний вирок щодо судді; суддю звільнено з посади, зокрема з наведених підстав; у разі смерті судді (стаття 126 Конституції України) тощо.

Питання про необхідність залучення нового судді до розгляду справи, наприклад, у разі відпустки одного із суддів чи його тимчасової непрацездатності, належить вирішувати в кожному конкретному випадку з урахуванням строку відсутності судді та принципу розумності строків розгляду справи.

Найпоширенішим випадком, коли необхідно залучати до розгляду справи іншого суддю, є відвід судді (статті 27 - 28, 30 - 32 КАСУ).

4. Якщо один із суддів не може продовжувати розгляд справи з об'єктивних підстав, то до розгляду залучається інший суддя. У разі залучення нового судді судовий розгляд справи починається спочатку за умови, що заміна судді відбулася під час судового (апеляційного, касаційного) розгляду (або в перерві між судовими засіданнями) - аж до ухвалення судового рішення у справі. В інших випадках заміна судді не тягне за собою необхідності повернення до попередніх етапів.

Порушення принципу незамінності суду

5. Заміну судді без достатніх на те підстав слід розглядати як порушення принципу законного судді. Цей принцип полягає у тому, що кожен має право на розгляд його справи судом, до компетенції якого вона належить, а справу не може бути свавільно вилучено від судді, який відповідно до встановленого порядку взяв її до свого провадження.

6. Безпідставна заміна судді може бути цілком справедливо розцінена однією зі сторін як спосіб впливу на результати вирішення справи й у зв'язку з цим новому судді може бути заявлено відвід.