Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

1. Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає вид розгляду (відкритий чи закритий) при дослідженні доказів, що містять інформацію особистого характеру, - особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції.

2. Положення статті покликані забезпечити повагу до особистого життя людини.

Правова основа статті

3. Кожен має право на повагу до його приватного (особистого, сімейного) життя, що гарантується статтею 32 Конституції України (ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя), статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції).

Недоторканність особистого життя включає в себе право кожного на таємницю особистих паперів і таємницю кореспонденції (див. статтю 31 Конституції України, статті 94, 303 і 306 ЦКУ). Гарантувати це право є ціллю коментованої статті.

Таємниця особистих паперів та кореспонденції

4. Право на таємницю особистих паперів стосується документів, фотографій, щоденників, інших записів, особистих архівних матеріалів тощо фізичної особи (див. статтю 303 ЦКУ), а право на таємницю кореспонденції - листів, телеграм, телефонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів кореспонденції особи (крім суб'єктів владних повноважень при реалізації цих повноважень) та інформації про них (див. статтю 31 Конституції України, статті 94 і 306 ЦКУ).

5. Дослідження таких доказів у відкритому судовому засіданні допускається лише за згодою осіб, які мають право на таємницю особистих паперів чи кореспонденції, тобто фізичних осіб, визначених статтями 303 - 306 ЦКУ. За відсутності такої згоди суд зобов'язаний своєю ухвалою оголосити судове засідання чи його частину закритими для дослідження змісту особистих паперів чи кореспонденції (частина третя статті 12 КАСУ).

Особи, які надають згоду на дослідження особистих паперів та кореспонденції у відкритому судовому засіданні

6. Особисті папери фізичної особи є її власністю. Тому їх дослідження у відкритому судовому засіданні можливе лише за згодою фізичної особи, якій вони належать. Якщо особисті папери фізичної особи стосуються особистого життя іншої особи, то потрібна згода й цієї особи. У разі смерті таких фізичних осіб на дослідження особистих паперів у відкритому судовому засіданні потрібна згода їхніх дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер.

7. Листи, телеграми, інша кореспонденція тощо є власністю адресата. Листи, телеграми та інші види кореспонденції можуть досліджуватися у відкритому судовому засіданні лише за згодою особи, яка направила їх, та адресата. Якщо кореспонденція стосується особистого життя іншої фізичної особи, для її дослідження у відкритому судовому засіданні потрібна згода й цієї особи.

Закрите судове засідання

8. У закритому судовому засіданні суд проводить дослідження змісту особистих паперів чи кореспонденції у загальному порядку дослідження відповідних доказів (статті 143, 145, 146 КАСУ) з єдиною відмінністю - у залі судового засідання, крім суду, секретаря судового засідання, судового розпорядника, можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності також експерт, спеціаліст, перекладач, свідок (частина четверта статті 12 КАСУ). Громадськість на таке засідання не допускається. Оголошуючи судове засідання чи його частину закритими, суд у своїй ухвалі повинен визначити осіб, які можуть або повинні бути присутніми у закритому судовому засіданні. Особи, які були присутні у закритому судовому засіданні, зобов'язані не розголошувати відомостей, що становлять таємницю особистих паперів чи кореспонденції.