Стаття 192. Приєднання до апеляційної скарги

1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, у будь-який час до закінчення апеляційного розгляду мають право приєднатися до апеляційної скарги, підтримавши її вимоги.

2. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає порядок реалізації права особи, яка бере участь у справі, чи іншої особи, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, приєднатися до апеляційної скарги, підтримавши її вимоги. Стаття покликана забезпечити змагальність у суді апеляційної інстанції як гарантію всебічного й об'єктивного апеляційного розгляду.

Приєднання до апеляційної скарги

2. Приєднання до апеляційної скарги - це вияв позиції особи, яка бере участь у справі (чи іншої особи, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки), стосовно підтримки повністю або частково змісту (обґрунтування) та вимог апеляційної скарги, яку подала інша особа. Приєднатися до апеляційної скарги - це право, а не обов'язок особи.

У заяві про приєднання до апеляційної скарги не можна висувати нових вимог до суду апеляційної інстанції щодо самого судового рішення, що оскаржене, крім тих, що уже містить апеляційна скарга, вимоги якої підтримуються.

Порядок і строки подання заяви про приєднання до апеляційної скарги

3. Заява про приєднання до апеляційної скарги подається (надсилається) не через адміністративний суд першої інстанції, а безпосередньо до адміністративного суду апеляційної інстанції. Її особа може подати у будь-який час до закінчення апеляційного розгляду.

Форма і структура заяви про приєднання до апеляційної скарги

4. Заява про приєднання до апеляційної скарги може бути подана у письмовій формі. Цей документ викладається державною мовою (або з перекладом на державну мову) і подається в одному примірнику. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути зроблено також в усній формі під час апеляційного розгляду у судовому засіданні.

5. Коментована стаття не висуває вимог до структури заяви про приєднання до апеляційної скарги. На наш погляд, за аналогією з вимогами статті 191 КАСУ, заява про приєднання до апеляційної скарги може мати таку структуру:

1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого подається заява;

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подає заяву, або повне найменування юридичної особи чи органу, які подають заяву, поштова адреса, а також номер телефону, факсу тощо, адреса електронної пошти, якщо такі є, одночасно бажано також зазначити процесуальний статус особи, яка подає заяву;

3) номер адміністративної справи в адміністративному суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції (за цим номером можна буде легко ідентифікувати справу, до якої необхідно приєднати заяву);

4) зазначення про підтримку змісту і вимог апеляційної скарги (одночасно можуть бути наведені аргументи, що свідчать про необхідність задоволення апеляційної скарги);

5) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає заяву, та перелік матеріалів, якщо вони додаються (це може бути, наприклад, клопотання про розгляд справи за її відсутності - за відсутності такого клопотання апеляційний розгляд відбувається у судовому засіданні).

6. Якщо заяву про приєднання до апеляційної скарги подає представник, який раніше не брав участі у справі, то у ній (як правило, після зазначення інформації про особу, в інтересах якої подається заява про приєднання до апеляційної скарги) слід зазначити прізвище, ім'я, по батькові представника, його поштову адресу, а також номер телефону, факсу тощо, адресу електронної пошти, якщо такі є.

7. Наприкінці заява про приєднання до апеляційної скарги має бути підписана особою, яка її подає, чи її представником із зазначенням дати підписання.

8. Якщо у справі відсутній документ, що посвідчує повноваження представника, представник, якщо він подає заяву про приєднання до апеляційної скарги, повинен додати оформлений належним чином документ про свої повноваження, передбачений статтею 58 КАСУ. За подання заяви про приєднання до апеляційної скарги судовий збір не сплачується.

Правове значення приєднання до апеляційної скарги

9. Якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, відмовиться від неї, то на закриття апеляційного провадження необхідна згода осіб, які приєдналися до цієї апеляційної скарги (див. частину другу статті 193 КАСУ). За відсутності такої згоди апеляційне провадження продовжується.