Стаття 61. Обов'язок щодо подання невідкладної медичної допомоги

Якщо особа, що перебуває на борту судна, потребує невідкладної медичної допомоги, яку неможливо подати в морі, капітан зобов'язаний зайти в найближчий порт, повідомити про це судновласника, а у разі заходження в іноземний порт - також консула України. 

Коментар:

Коментованою статтею встановлюється обов'язок капітана судна надати особам, що перебувають на судні, невідкладну медичну допомогу, яку неможливо подати в морі. При цьому на капітана судна покладається обов'язок повідомити про це судновласника у разі заходження в найближчий порт України, а також консула України - в разі заходження судна в іноземний порт. Положення даної статті відтворені в ст. 110 Статуту служби на суднах морського флоту Союзу РСР.

Щодо положень ст. 61 Кодексу необхідно зазначити, що міжнародна практика більшості держав розглядає захід судна в порт з метою надання невідкладної медичної допомоги як вимушений, в якому не може бути відмовлено. Це зрозуміло, оскільки в світовій практиці в галузі транспорту, в тому числі й морського, життя і здоров'я людей переважає над майновими інтересами власника транспортного засобу, самого транспортного засобу тощо.