Стаття 63. Право капітана судна на володіння вогнепальною зброєю

Капітан судна має право на володіння табельною вогнепальною зброєю і застосування її для забезпечення особистої безпеки і безпеки людей та майна, що перебувають на судні, у порядку і межах, установлених чинним законодавством України.

Коментар:

На відміну від попередніх Кодексів, ця стаття є новелою і внесена вперше. Так, оскільки під час плавання на судні можуть виникнути ситуації, що можуть загрожувати небезпекою самому капітану судна, людям, що на ньому знаходяться, і майну, законодавець надав право капітану судна володіння табельною вогнепальною зброєю. Це пов'язано із тим, що останнім часом зафіксовані непоодинокі випадки нападу на морські судна під час їх плавання, що при певних обставинах вимагають від капітана судна рішучих дій, в тому числі із застосуванням зброї. Безумовно, такою зброєю капітан судна може скористатися лише за наявності обставин, які дійсно цього вимагають. В кожному конкретному випадку рішення про застосування зброї приймається ним самостійно в межах, що визначені чинним законодавством України. Питання про те, чи перевищив капітан встановлені межі, може бути з'ясовано лише в судовому порядку.