Стаття 65. Підтримання порядку на судні

Розпорядження капітана судна в межах його повноважень повинні беззаперечно виконуватися всіма особами, які перебувають на судні.

У разі невиконання ким-небудь з осіб, які перебувають на судні, законних розпоряджень капітана він вживає щодо цих осіб необхідних заходів. 

Капітан судна має право застосовувати заходи заохочення і накладати дисциплінарні стягнення на осіб суднового екіпажу аж до усунення від виконання службових обов'язків у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України про працю. 

Якщо дії особи, яка перебуває на судні, не містять кримінально караного діяння, але загрожують безпеці судна або людей і майна, що на ньому перебувають, капітан судна має право ізолювати цю особу в окремому приміщенні. За незаконне утримання в окремому приміщенні або інше перевищення повноважень щодо підтримання порядку на судні капітан несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

Коментар:

Для виконання обов'язків, що передбачені цим Кодексом, капітан судна наділяється значними правами по відношенню до людей, які знаходяться на судні, незалежно від того чи відносяться вони до членів екіпажу чи ні. Розпорядження капітана судна в межах наданих йому повноважень підлягають безперечному виконанню. У випадку невиконання будь-яким із осіб, що знаходяться на судні законних розпоряджень капітана судна, капітан може вжити у відношенні цих осіб відповідних заходів. Так, капітан судна має право накладати на осіб суднового екіпажу дисциплінарні стягнення і, в разі необхідності, усунути від виконання службових обов'язків будь-яку особу суднового екіпажу у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

Крім того, капітан має право застосовувати до членів суднового екіпажу заходи заохочення у вигляді оголошення вдячності в наказі, нагородження грошовими преміями, відзнаками тощо.

Ч. 3 коментованої статті передбачається право капітана судна у разі вчинення особою дії, що загрожує безпеці судна або людей і майна, що на ньому перебувають, і не містить ознак кримінально караного діяння, ізолювати цю особу в окремому приміщенні. При цьому законом не встановлюється час, на який ця особа може бути ізольована. Вважається, що це питання відноситься також на вирішення капітана судна і залежить від обставин кожного окремого випадку, і може тривати навіть при прибутті судна в порт.

Однак, особа, щодо якої були вжиті вищевказані заходи, може оскаржити такі дії в суді, якщо доведе, що капітан діяв незаконно або з перевищенням своїх повноважень. В такому випадку після отримання відповідного рішення суду капітан повинен відшкодувати такій особі завдану шкоду, а також несе іншу, в тому числі дисциплінарну відповідальність, що передбачена діючим законодавством України.