Стаття 69. Права капітана судна у разі невідкладної потреби в грошах

Якщо під час рейсу виникла невідкладна потреба в грошах для продовження плавання, особливо для ремонту судна або утримання екіпажу, у разі відсутності можливості або часу для отримання розпорядження судновласника, капітан судна має право продати частину дорученого йому майна, яка не є необхідною для продовження плавання. 

Капітан судна має право обрати той спосіб придбання коштів для продовження плавання, який є найменш збитковим для судновласника і вантажовласника. 

Вартість проданого вантажу повинна бути відшкодована його власнику, за винятком випадків, коли викликані цим збитки підпадають під ознаки загальної аварії або коли продаж було проведено тільки в інтересах вантажу.

Коментар:

Коментованою статтею закріплюється право капітана судна продати ввірене йому майно лише в тому випадку, якщо немає можливості або часу для отримання розпорядження судновласника. Під "відсутністю можливості" слід розуміти як неможливість зв'язатися з судновласником за допомогою будь-яких засобів зв'язку, так і відсутність відповіді від судновласника в розумний строк.

Питання про те, наскільки спосіб придбання коштів для продовження плавання є найменш збитковим для судновласника і вантажовласника відноситься також на вирішення капітана судна, виходячи з обставин конкретного випадку і оцінки цих обставин капітаном з урахуванням у нього відповідної інформації в момент прийняття рішення, а також досвіду роботи.

В подальшому власнику вантажу повинна бути відшкодована вартість проданого вантажу, про що вказує ч. 3 коментованої статті. Проте, при загальній аварії, якщо продаж майна відбувався з метою збереження від загальної небезпеки майна, що бере участь в загальному морському підприємстві - судна, фрахту і вантажу, що перевозився судном, вантажовласнику відшкодовується лише частина вартості проданого вантажу.