Стаття 72. Взаємовідносини з консулами України

Взаємовідносини капітана судна та інших осіб суднового екіпажу з консулами України регулюються Консульським статутом України.

Коментар:

Діючий Консульський статут України від 2 квітня 1994 року містить чотири глави, що присвячені взаємовідносинам консула з капітаном судна і іншими особами суднового екіпажу. Це глава XIV. Функції консула при приході і стоянці суден; XV. Функції консула при відплитті суден; XVI. Функції консула у разі корабельної катастрофи при аварії судна; XVII. Функції консула у разі хвороби або смерті членів екіпажу судна.

Так, консул стежить за тим, щоб у портах, територіальних і внутрішніх водах держави перебування в межах його консульського округу суднам надавалися у повному обсязі права та імунітети відповідно до законодавства держави перебування і міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і держава перебування.

Відповідно до ст. 69 Консульського статуту консул вправі вимагати явки капітана в консульську установу і подання доповіді про обставини плавання судна, а також пред'явлення суднової ролі. Капітан судна повинен сповіщати консула про прибуття судна в порт держави перебування і подавати відомості про обставини плавання. При цьому слід підкреслити, що мова йде не про обов'язкову явку капітана судна до консула, а про обов'язок капітана направити консулу відповідне повідомлення. Лише після вивчення повідомлення консул має право вимагати явки капітана судна до консульської установи.

Консул має право в будь-який час відвідати судно; сприяти входу судна в порт, виходу з нього і перебування судна в порту; з'ясовувати обставини подій, що мали місце на судні, опитувати капітана і членів екіпажу судна; сприяти вирішенню трудових спорів, що можуть виникнути між капітаном і членами екіпажу судна.

У разі придбання судна за кордоном консул видає тимчасове свідоцтво на право плавання під Державним Прапором України. Консул має право одержувати, складати або засвідчувати будь-яку декларацію чи інший документ щодо суден України, передбачений законодавством України або міжнародними договорами України.

Консул у разі необхідності видає капітанові судна свідоцтво, в якому зазначаються час прибуття і відплиття судна, день явки капітана в консульську установу, порт призначення, кількість пасажирів, а також кількість, вид і місце призначення вантажу. Якщо за наявними у консула відомостями захід судна в якийсь порт може бути небезпечним, небажаним чи неможливим, консул зобов'язаний попередити про це капітана судна, що відпливає. У разі крайньої необхідності консул вправі затримати готове до виходу в море судно або вимагати відплиття його раніше наміченого капітаном строку, навіть до закінчення вантажно-розвантажувальних операцій. При цьому робиться відповідна відмітка в судновому журналі із зазначенням причини затримання чи вимоги негайного відплиття судна.

У випадку корабельної катастрофи або аварії судна консул зобов'язаний вживати всіх залежних від нього заходів для врятування пасажирів, екіпажу, судна і вантажу. Консул приймає від капітана заяву про загибель або пошкодження судна чи вантажу, або про допущене пошкодження іншого судна і вантажу, а також складає на прохання капітана судна акт про морський протест.

Згідно ст. 81 Консульського статуту у разі хвороби когось із членів екіпажу судна в період плавання чи перебування в іноземному порту консул зобов'язаний надати допомогу у влаштуванні хворого члена екіпажу до лікувального закладу держави перебування. У разі залишення тяжко хворого члена екіпажу судна на лікування в державі перебування консул повинен стежити за ходом лікування і забезпечити його відправлення в Україну. У разі смерті члена екіпажу судна консул вживає заходів для поховання з належними почестями або відправлення тіла померлого в Україну. Документи і особисте майно померлого надсилаються в Україну.