Стаття 89. Повноваження капітана морського порту

Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту, що входять до його компетенції, обов'язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають на території та акваторії порту. Розпорядження капітана морського торговельного (морського рибного) порту може бути скасоване тільки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). 

За порушення чинного законодавства і правил щодо безпеки мореплавства і порядку в порту капітан порту має право накладати адміністративні стягнення відповідно до чинного законодавства України.

 

Коментар:

 

Правило, що сформульоване в коментованій статті, передбачає обов'язковість виконання розпоряджень капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту, що входять до його компетенції всіма суднами, юридичними і фізичними особами, які перебувають на території та акваторії порту. Подібна норма міститься і в п. 1.10 Положення про капітана морського торговельного порту України. В свою чергу, п. 2.1 Положення про капітана морського рибного порту України визначено, що розпорядження й вимоги капітана порту щодо забезпечення безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі, рятування суден і людей, що зазнають лиха на акваторії порту, забезпечення безпеки плавання й стоянки суден у портових водах, попередження забруднення моря із суден обов'язкові для всіх капітанів суден, що перебувають на території й акваторії порту, юридичних та фізичних осіб незалежно від форм власності.

Ці розпорядження капітана порту можуть бути скасовані тільки Міністерством транспорту України, у тому числі за поданням начальника Держфлотінспекції України, а щодо розпоряджень капітана морського рибного порту - головою Держкомрибгоспу України, його першим заступником або начальником Управління флоту, безпеки мореплавства і охорони праці.

Частина 2 коментованої статті наділяє капітана порту також правом накладання адміністративних стягнень за порушення чинного законодавства і правил щодо безпеки мореплавства і порядку в порту у відповідності з вимогами діючого законодавства України. Дане право капітана порту передбачено також п. 3.5 Положення про капітана морського торговельного порту України та п. 4 Положення про капітана морського рибного порту України.