Стаття 91. Заборона на вихід судна з морського порту

Кожне судно зобов'язане до виходу з морського порту одержати на це дозвіл капітана порту.

Капітан морського порту повинен відмовити у видачі дозволу на вихід з порту в разі: 

а) непридатності судна до плавання, порушення вимог щодо його завантаження, постачання, комплектування екіпажу та наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров'ю людей, які перебувають на судні, або загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу; 

б) порушення вимог до суднових документів;

в) несплати встановлених зборів, штрафів та інших платежів;

г) рішення уповноважених законодавством державних органів (митних органів, санітарно-карантинної служби, органів рибоохорони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, та прикордонної служби).

Капітан морського порту може затримати судно на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, до усунення виявлених за результатами контролю недоліків або до моменту сплати належних зборів, штрафів чи інших платежів.

Якщо недоліки не можуть бути усунуті на місці, судну надається можливість пройти на найближчу судноремонтну верф.

Про затримку судна негайно повідомляється судновласник.

Витрати, пов'язані з здійсненням капітаном морського порту прав, передбачених цією статтею, покладаються на судновласника.

 

Коментар:

 

Коментованою статтею визначаються підстави для відмови капітана порту на вихід судна з порту. Так, в пп. "а" - "б" мова йде про наслідки негативного результату контролю, що здійснений капітаном порту, а пп. "в" - "г" свідчать про інші обставини, від яких залежить вихід судна з порту.

Так, здійснюючи оцінку відповідності експлуатаційним вимогам судна, визначається, чи є експлуатаційна кваліфікація екіпажу в цілому достатньою для виходу судна з порту без особливого ризику для безпеки людського життя на морі або загрози морському середовищу, або вимагається більш високий рівень кваліфікації. В останньому випадку судно не отримує дозвіл на вихід з порту.

Крім того, відсутність на борту судна будь-якого із суднових документів, перелік яких передбачений главою 3 Кодексу або невідповідність цих документів вимогам законодавства України або міжнародних договорів, також є підставою для відмови виходу судна з порту.

У відповідності із вимогами міжнародних договорів при проведенні контролю за дотриманням експлуатаційних вимог вживаються всі можливі заходи для уникнення безпідставної затримки судна.

Крім того, в тих випадках, коли є рішення уповноважених законодавством державних органів (митних органів, санітарно-карантинної служби, органів рибоохорони, центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та прикордонної служби), що забороняє вихід судна з порту, воно є обов'язковим для капітана морського порту і він не має право ставити його під сумнів.

Портові збори, в тому числі лоцманські, канальні та інші, входять до числа морських вимог, за якими судно може бути арештоване на підставі рішення суду. Однак, як в законодавстві інших країн, так і в Україні сплата портових зборів забезпечується більш простим способом - відмовою у видачі дозволу на вихід судна з порту.

Відповідно, що затримка судна в порту може мати місце лише до моменту усунення тих недоліків, що стали причиною затримки і які визначені в ч. 2 коментованої статті.

При цьому, якщо при здійсненні функцій контролю за вказівкою капітана порту будуть призначені огляд, інспектування, експертиза тощо, то всі витрати по їх проведенню покладаються на судновласника. В свою чергу, на капітана морського порту покладається обов'язок повідомити судновласника про затримку судна в порту із зазначенням причини такої затримки.

При цьому, якщо в подальшому буде встановлено, що вказані дії були вжити в результаті помилкових або некваліфікованих дій посадових осіб порту, капітан порту повинен відшкодувати судновласнику витрати, що ним були понесені у зв'язку із такими неправомірними діями.