Стаття 96. Обов'язки державного морського лоцмана

Під час проведення суден державний морський лоцман повинен спостерігати за станом і правильністю огородження фарватеру, станом берегових навігаційних знаків і терміново повідомляти капітану морського порту про будь-які зміни на фарватері і про аварійні морські події з суднами, які він проводить. 

Державний морський лоцман зобов'язаний вказати капітану судна, яке він проводить, на виявлені порушення правил судноплавства, обов'язкової постанови начальника морського порту та інших правил, вимагати усунення помічених порушень, а в разі невиконання капітаном судна цих або інших законних вимог державного морського лоцмана - негайно повідомити про це капітана морського порту.

Коментар:

В коментованій статті визначено наступні обов'язки державного морського лоцмана:

а) спостерігати за станом і правильністю огородження фарватеру, станом берегових навігаційних знаків;

б) терміново повідомляти капітану морського порту про будь-які зміни на фарватері і про аварійні морські події з суднами, які проводяться;

в) вказати капітану судна, яке він проводить, на виявлені порушення правил судноплавства, обов'язкової постанови начальника морського порту та інших правил, вимагати усунення помічених порушень, а в разі невиконання капітаном судна цих або інших законних вимог державного морського лоцмана - негайно повідомити про це капітана морського порту.

Лоцмани покликані забезпечувати безаварійне проведення суден на судноплавних шляхах, фарватерах і каналах, на підхідних каналах до портів, швартування, відшвартування і перешвартування суден, поставлення суден на якір або бочку і знімання з них.

Згідно з Положенням під час проведення суден лоцман зобов'язаний:

1. Спостерігати за правильністю розташування і станом засобів берегового і плавучого навігаційного обладнання, негайно повідомляти капітана порту і/або Держфлотінспекцію України про всі помічені несправності й недоліки.

2. Повідомляти про всі аварійні події із суднами, що проводяться, або з іншими суднами.

3. Спостерігати, щоб судна, що проводяться, дотримувалися санітарних правил, правил з попередження забруднення.

4. Надавати вказівки капітанам суден на всі помічені порушення правил плавання, обов'язкових постанов і інших чинних правил, вимагати їх усунення, а в разі невиконання капітаном цих або інших законних вимог лоцмана - негайно повідомляти про це капітану порту і/або Держфлотінспекцію України.

5. Уживати всіх можливих заходів для надання допомоги у випадку аварії із судном або нещасному випадку із людьми в районі лоцманського проведення.

6. Виконувати всі вимоги законодавства про охорону державного кордону в частині, що його стосується.

Лоцман повинен повідомити капітана порту і/або в Держфлотінспекцію України про будь-який помічений ним недолік як стосовно судна, що проводиться, так і його команди. Процедури повідомлень лоцманів повинні бути встановлені кожною лоцманською організацією й погоджені з Держфлотінспекцією України.

При перебуванні на лоцманській вахті лоцману забороняється вживати спиртні напої та/або будь-які наркотичні засоби. Лоцман, який почуває фізичне нездужання внаслідок нездоров'я і/або втоми, що може перешкоджати належному виконанню ним своїх обов'язків, не повинен приступати до проведення судна і зобов'язаний повідомити про це керівництво лоцманської організації.

Аналіз закріплених обов'язків лоцмана дає підстави зробити висновок про те, що обов'язки лоцмана носять не адміністративно-наглядовий, а публічно-правовий характер. Отже, обов'язки лоцмана повязуються тільки з метою лоцманського проведення і стосуються вжиття заходів, спрямованих на усунення загрози безпеки мореплавства.