Стаття 97. Правовий статус державного морського лоцмана на судні

Присутність на судні державного морського лоцмана не звільняє капітана від відповідальності за управління судном.

У випадках залишення капітаном судна командного містка він зобов'язаний вказати державному морському лоцману особу, відповідальну за управління судном у його відсутність.

Коментар:

Лоцман, який прибув на судно, зобов'язаний пред'явити капітану судна посвідчення державного морського лоцмана України і вручити лоцманську квитанцію. Капітан судна не має права брати на судно як лоцмана особу, що не має посвідчення державного морського лоцмана України. Лоцмани під час виконання службових обов'язків повинні бути одягнені у встановлену для них форму одягу.

Після прибуття лоцмана на борт капітан судна повинен пред'явити лоцману стандартну лоцманську картку з даними про судно і його маневрові характеристики і заповнити лоцманську квитанцію. Капітан судна підтверджує своїм підписом внесені в лоцманську квитанцію відомості і, при потребі, вносить зауваження щодо проведення судна лоцманом.

Капітан судна повинен повідомити лоцмана про особливості в управлінні свого судна, будь-які відомі йому обмеження і/або несправності навігаційного устаткування, двигунів, суднових пристроїв, обмеження суднового персоналу, що можуть впливати на безпеку плавання, маневрування, швартовних операцій.

Лоцман повинен інформувати капітана судна про маршрут переходу, особливі умови плавання, такі як (але не тільки): стан погоди; глибини; наявність течій; очікуваний рух інших суден; порядок взаємодії з постами регулювання руху суден і з адміністрацією порту; місця, де можливо безпечно стати на якір; відомості про причал, до якого прямує судно; схему швартування; характеристику, число й порядок використання буксирів, що залучені для забезпечення переходу і/або швартування.

Для обміну інформацією з капітаном лоцман може використовувати інформаційну картку (форму), розроблену з урахуванням місцевих умов лоцманською організацією, що здійснює лоцманське обслуговування в конкретному порту і/або районі. Використання інформаційної картки (форми) не повинно заміняти усного обміну інформацією між лоцманом і капітаном.

У процесі лоцманського проведення капітан і лоцман повинні постійно обмінюватися інформацією про умови плавання, місцеві умови, особливості судна, будь-які інші умови, що можуть вплинути на виконання лоцманського проведення судна.

Особливість правового статусу державного морського лоцмана полягає в тому, що він на законних підставах є радником капітана судна з питань управління судном. З огляду на це, в коментованій статті визначено принцип відповідальності за управління судном, відповідно до якого присутність на судні державного морського лоцмана не звільняє капітана від відповідальності за управління судном. Отже, відповідальність за управління судном несе капітан судна. У випадках залишення капітаном судна командного містка він зобов'язаний вказати державному морському лоцману особу, відповідальну за управління судном у його відсутність.

Капітан використовує практичні знання лоцмана і його досвід плавання в даному районі. Усі накази кермовому і в машинне відділення капітан віддає особисто. Якщо для прискорення маневру капітан дозволяє лоцману віддавати накази безпосередньо кермовому, то і в цьому разі вони вважаються виконаними за наказом капітана.

При виникненні обставин, які впливають на безпеку лоцманського проведення (погіршення видимості, туман, зменшення глибин на фарватері і т. п.), капітан судна зобов'язаний на вимогу лоцмана надати в його розпорядження і використовувати в межах, зазначених лоцманом, засоби суднового електрорадіонавігаційного устаткування (ехолот, радіолокатор, радіопеленгатор та ін.). Капітан судна зобов'язаний на вимогу лоцмана надавати йому в безкоштовне користування суднову радіостанцію для зв'язку з питань його службової діяльності.