Стаття 103. Залишення державним морським лоцманом судна
Державний морський лоцман не має права без згоди капітана залишити судно раніше, ніж поставить його на якір, відшвартує в безпечне місце, виведе в море або буде замінений іншим лоцманом.

Коментар:

Моментом початку надання лоцманських послуг є посадка (прибуття) лоцмана на борт судна, а моментом закінчення:

- постановка судна на якір;

- відшвартування судна у безпечне місце;

- виведення судна у море;

- заміна іншим лоцманом.

Отже, згідно коментованої статті державний морський лоцман не має права без згоди капітана залишити судно раніше моменту закінчення надання лоцманських послуг.

Лоцман може залишити судно до завершення лоцманського проведення за згодою капітана, однак, слід мати на увазі наступне:

а) у випадку необов'язкового лоцманського проведення капітан може надати згоду лоцману на залишення судна до завершення лоцманського проведення, якщо потреба у рекомендаціях лоцмана відпала;

б) у випадку обов'язкового лоцманського проведення лоцман (а також лоцман, що прибув на його заміну) повинен перебувати на судні до завершення лоцманського проведення незалежно від згоди капітана на продовження плавання без лоцмана.