Стаття 104. Відмова державного морського лоцмана від проведення судна
Якщо капітан, прийнявши на судно державного морського лоцмана, діє всупереч його рекомендаціям, лоцман має право у присутності третьої особи відмовитися від продовження проведення судна. Державний морський лоцман вправі вимагати, щоб про це було зроблено запис у лоцманській квитанції. Однак і після відмови від проведення судна лоцман зобов'язаний залишатися на капітанському містку, і якщо капітанові судна будуть потрібні відомості, необхідні для безпечного плавання, він зобов'язаний надати їх. 

На вимогу капітана продовжити лоцманське проведення судна лоцман зобов'язаний продовжити проведення судна. 

Коментар:

Якщо капітан, прийнявши на судно лоцмана, не буде дотримуватись його рекомендацій, останній має право в присутності третьої особи відмовитися від продовження проведення судна.

Лоцман має право вимагати, щоб про це було зроблено запис у судновому журналі і в лоцманській квитанції. Крім того, лоцман повинен, по можливості негайно, повідомити про це всіма доступними засобами капітана порту і/або Держфлотінспекцію України.

Однак і після відмови від проведення, лоцман зобов'язаний залишатися на містку і, якщо капітану будуть потрібні відомості, необхідні для безпечного плавання, лоцман зобов'язаний повідомляти їх. Якщо ж капітан зажадає, щоб лоцман відновив проведення, то останній не має права відмовитися і зобов'язаний продовжити лоцманське проведення.