Стаття 107. Окрема винагорода за затримку державного морського лоцмана

Якщо державний морський лоцман затримується на судні більше двох годин через необхідність довантаження чи розвантаження судна, несправність суднових механізмів, перебування судна в карантині та інші обставини, якщо вони не викликані діями непереборної сили, капітан судна зобов'язаний сплатити організації, де працює державний морський лоцман, окрему винагороду в розмірі, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

Коментар:

Коментованою статтею передбачено порядок сплати окремої винагороди за затримку лоцмана.

Якщо лоцман затримується на судні більше двох годин через потребу довантаження чи розвантаження судна, несправність суднових механізмів, перебування судна в карантині, або більше однієї години через неточну інформацію у заявці чи повторне і подальше перенесення заявки, а також інші обставини, якщо вони не викликані діями непереборної сили, капітан судна зобов'язаний сплатити організації, де працює лоцман, окрему винагороду в розмірі, встановленому Мінінфраструктури.

В таких випадках, після закінчення 6 годин затримки лоцмана на лоцманській станції або на борту судна, лоцманська організація може відкликати лоцмана з лоцманської станції або з борта судна (якщо умови стоянки судна дозволяють це зробити). Заявка скасовується і повинна бути подана знову відповідно до порядку подання заявки на лоцманські послуги, за винятком, якщо такі дії викликані внаслідок стихійного лиха або обставин непереборної сили.

Капітан судна може виплатити лоцманській організації додаткову винагороду (бонус) у розмірі, установленому Мінінфраструктури.