Стаття 110. Поняття служби регулювання руху суден

У районах інтенсивного судноплавства (портові та узбережні води, вузькості, перетин морських шляхів) рішенням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту створюються служби регулювання руху суден, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суден. 

Зона дії і порядок руху суден у зоні встановлюються Правилами плавання у цій зоні, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. 

Під радіолокаційним обслуговуванням маються на увазі контроль за безпекою судноплавства, регулювання руху суден, радіолокаційне проведення, подання допомоги суднам під час аварійно-рятувальних операцій, інформування про рух суден, стан засобів навігаційного облаштування, гідрометеорологічні умови та інші фактори, що впливають на безпеку плавання. 

Перелік послуг, що надаються конкретною службою регулювання руху суден, ступінь обов'язковості окремих видів радіолокаційного обслуговування повідомляються в обов'язковій постанові начальника морського порту, лоціях і Повідомленнях мореплавцям. 

За межами територіального моря України служба регулювання руху суден обслуговує судна тільки за заявкою капітана судна.

Коментар:

Питання служби регулювання руху судна (далі - СРРС) внесено до Кодексу вперше, з урахуванням положень Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року.

Так, коментованою статтею передбачається, що СРРС створюється у районах інтенсивного судноплавства рішенням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, яким відповідно до діючого законодавства України виступає Міністерство транспорту та зв'язку України. Доцільність створення або удосконалення існуючої СРРС обґрунтовується техніко-економічними дослідженнями. Обґрунтування направляється для розгляду і надання висновків до Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства.

До складу СРРС входять центр СРРС та, у разі необхідності, пости регулювання руху суден з вахтовим персоналом або автоматичні радіолокаційні пости, що керуються автоматично з центру.

Міністерством транспорту та зв'язку України затверджуються правила плавання у певній зоні дії СРРС. Відповідно до п. 2.1 Типового положення про службу регулювання руху суден, яке затверджено наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року, зона дії СРРС - це район, в межах якого СРРС виконує закріплені за нею функції. Залежно від зони дії СРРС поділяються на:

- портові СРРС, що обслуговують судна на акваторії порту та на підходах до нього;

- регіональні (прибережні) СРРС, що обслуговують судна в прибережних водах та вузькостях чи у суміжних акваторіях декількох морських або морських та річкових портів.

Зона дії СРРС при необхідності поділяється на сектори, кількість яких повинна бути мінімальною. Межі зон та секторів не повинні проходити через місця, де судна зазвичай змінюють курс чи маневрують, або де вони наближаються до районів сходження, точок з'єднання шляхів або перехрещення руху суден. Спільні участки для двох суміжних зон чи секторів повинні складати не менш ніж одну милю.

Основним призначенням СРРС є радіолокаційне обслуговування суден, під яким відповідно до ч. 3 коментованої статті розуміється контроль за безпекою судноплавства, регулювання руху суден, радіолокаційне проведення, подання допомоги суднам під час аварійно-рятувальних операцій, інформування про рух суден, стан засобів навігаційного облаштування, гідрометеорологічні умови та інші фактори, що впливають на безпеку плавання.

У залежності від установленої зони дії, навігаційних та гідрометеорологічних умов, інтенсивності руху суден та оснащеності технічними засобами СРРС здійснюють такі функції:

- виявлення суден на підходах до зони дії СРРС, установлення зв'язку з ними, отримання та реєстрація необхідних даних про кожне судно;

- інформаційне забезпечення мореплавства шляхом передачі на судна гідрометеорологічної інформації, відомостей про зміни у роботі засобів навігаційного оснащення (далі - ЗНО), про зміщення плавучих ЗНО із штатних місць та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної інформації в зоні дії СРРС, інформації про стан руху в зоні дії СРРС та фактори, що ускладнюють плавання. Інформація передається на судна за оголошеним розкладом, на запит судна або за ініціативою СРРС;

- організація і контроль за рухом суден шляхом установлення режиму руху суден, надання суднам рекомендацій, що стосуються черговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місця якірної стоянки, а також попередження щодо порушення суднами правил плавання у цій зоні, попередження суден у разі розвитку ситуації небезпечного зближення з іншими суднами та надання рекомендацій щодо уникнення небезпеки зіткнення, попередження судна у разі відхилення його від безпечного маршруту плавання та повернення до зазначеного маршруту;

- надання навігаційної допомоги (радіолокаційне проведення) шляхом: передачі інформації про положення судна відносно навігаційного орієнтира, фарватеру, проміжних пунктів маршруту; про курс та швидкість судна відносно ґрунту; надання рекомендацій судну щодо зміни курсу або швидкості; передачі інформації про ідентифікаційні дані, позиції та наміри інших суден, а також попередження цих суден. Навігаційна допомога надається на запит капітана судна або самостійно СРРС відповідно до правил плавання у цій зоні;

- сприяння аварійно-рятувальним, буксирним, днопоглиблювальним та іншим спеціальним роботам, що провадяться в зоні дії СРРС;

- встановлення зв'язку між суднами, береговими організаціями та службами з питань, що пов'язані із забезпеченням безпеки руху суден.

- збір, обробка, реєстрація та зберігання інформації про судна;

- взаємодія із суміжними СРРС, лоцманськими, буксирними, аварійно-рятувальними та іншими службами, що сприяють мореплавству в зоні дії СРРС.

Перелік послуг, що надаються конкретною службою регулювання руху суден, ступінь обов'язковості окремих видів радіолокаційного обслуговування повідомляються в обов'язковій постанові начальника морського порту, лоціях і повідомленнях мореплавцям, про що вказує ч. 4 коментованої статті.

В свою чергу, в разі необхідності обслуговування судна за межами територіального моря України, таке обслуговування здійснюється тільки за заявкою капітана судна