Стаття 113. Відмова служби регулювання руху суден від надання послуг судну

Якщо капітан судна, що проводиться за допомогою служби регулювання руху суден, не дотримується рекомендацій лоцмана-оператора служби регулювання руху суден, то лоцман має право відмовитися від продовження радіолокаційного проведення судна, що обов'язково фіксується за допомогою технічних засобів. Проте і після відмови від радіолокаційного проведення судна лоцман-оператор служби регулювання руху суден зобов'язаний залишитися на зв'язку з судном, і якщо капітану будуть потрібні відомості, необхідні для безпечного плавання, лоцман-оператор служби регулювання руху суден зобов'язаний подати їх. 

Якщо капітан зажадає, щоб лоцман-оператор служби регулювання руху суден поновив радіолокаційне проведення судна, його вимога має задовольнитися.

Коментар:

Даною статтею передбачається обов'язок капітана судна дотримуватися рекомендацій лоцмана-оператора служби регулювання руху суден. У випадку, коли капітан судна не дотримується цих рекомендацій, лоцману-оператору надається право відмовитися від продовження радіолокаційного проведення судна, що фіксується за допомогою технічних засобів, таких як звуко- або відеозапис. Проте право відмови лоцмана-оператора від проведення судна не є абсолютним, оскільки коментованою статтею встановлюється його обов'язок і після відмови від радіолокаційного проведення судна залишатися на зв'язку з судном і надавати всі потрібні капітану відомості, необхідні для безпечного плавання. Дане положення ст. 113 внесено із урахуванням вимог міжнародних договорів, зокрема, Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року.

Проте відмова капітана судна в послугах служби регулювання руху суден не звільняє його від обов'язку повністю сплатити належний за затребувані послуги збір (див. коментар до ст. 115).

Крім того, незалежно від того, що капітан судна відмовився виконувати рекомендації лоцмана-оператора, що стали причиною відмови останнього від продовження радіолокаційного проведення судна, капітан судна має право знову звернутися до лоцмана-оператора із вимогою забезпечити радіолокаційне проведення судна. Така вимога є обов'язковою для задоволення лоцманом-оператором, про що вказує ч. 2 коментованої статті.