Стаття 115. Оплата послуг служби регулювання руху суден

Із суден, що користуються послугами служби регулювання руху суден, справляється збір, порядок справляння і розмір якого встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. 

Капітан судна, який звернувся до служби регулювання руху суден за послугами, а потім відмовився від них, зобов'язаний повністю сплатити належний за затребувані послуги збір.

Коментар:

Згідно ст. 115 Кодексу із суден, що користуються послугами служби регулювання руху суден, справляється збір, порядок справляння і розмір якого встановлюються Міністерством транспорту та зв'язку України за погодженням з Міністерством економіки України. Статтею 106 Кодексу також встановлено, що із суден, що користуються послугами державних морських лоцманів, справляється лоцманський збір, порядок справляння і розмір якого встановлюються Міністерством транспорту та зв'язку України за погодженням з Міністерством економіки України.

Положенням про портові збори, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1544, та наказом Міністерства транспорту України від 27.06.96 N 214 (із відповідними змінами) "Про затвердження Зборів і плат, що надаються суднам у морських торговельних портах України" встановлені граничні розміри портових зборів, зборів та плат за послуги, що надаються портами, тобто встановлені державні фіксовані тарифи на послуги портів.

На практиці дуже часто виникає питання про те, чи необхідно сплачувати податок на додану вартість за надані послуги по лоцманському проведенню суден і регулюванню руху суден. Дане питання неодноразово було предметом розгляду спорів в господарських та адміністративних судах України. Наразі судова практика, ґрунтуючись на положеннях пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3, п. 7.1 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", Положення про портові збори, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1544, та наказу Міністерства транспорту України від 27.06.96 N 214, наголошує на необхідності сплати ПДВ за надані послуги по лоцманському проведенню суден і регулюванню руху суден.

Проте, щоб уникнути сплати ПДВ за надані послуги по лоцманському проведенню суден і регулюванню руху суден, необхідно, щоб послуги повинні були пов'язані із транзитом вантажів. Для цього необхідно, щоб:

- перевезення транспортними засобами транзитних вантажів під митним контролем повинно бути здійсненим через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України;

- транзитні послуги повинні бути надані безпосередньо учасниками транзитних відносин: вантажовласниками і суб'єктами підприємницької діяльності (перевізниками, портами, станціями, експедиторами, морськими агентами тощо), які в установленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).

Зобов'язання по сплаті послуг по регулюванню руху суден виникають з моменту звернення капітана судна за їх наданням до відповідної служби регулювання руху суден. Тому, як наголошує ч. 2 коментованої статті, подальша відмова від цих послуг капітаном судна не позбавляє його обов'язку сплатити належний за затребувані послуги збір.