Стаття 130. Заборона приймання вантажу до перевезення

Приймання вантажів до перевезення у визначених напрямках може бути заборонено тільки у виняткових випадках центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту з повідомленням про це заінтересованих організацій і Уряду України.

У випадках явищ стихійного характеру, катастроф і аварій, що викликали перерву в русі, а також у разі оголошення карантину приймання вантажів може бути тимчасово припинено або обмежено розпорядженням начальника порту з негайним повідомленням про це центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, яке встановлює термін дії заборони приймання вантажу і його обмеження.

Заборона, тимчасове припинення або обмеження приймання вантажу можуть бути введені для перевезень у певних напрямках, з визначених портів або у визначені порти. 

Про заборону, тимчасове припинення чи обмеження приймання вантажу начальник порту негайно сповіщає відправників вантажів, а при перевезенні вантажів у прямому змішаному або прямому водному сполученні - також і організації інших видів транспорту.

Коментар:

В коментованій статті визначаються категорії заходів, що зумовлюють припинення або обмеження приймання вантажу до перевезення. До таких заходів відносяться: заборона, тимчасове припинення або обмеження приймання вантажу до перевезення.

Заборона, тимчасове припинення або обмеження приймання вантажу можуть бути введені для перевезень у певних напрямках, з визначених портів або у визначені порти.

Про заборону, тимчасове припинення чи обмеження приймання вантажу начальник порту негайно сповіщає відправників вантажів, а при перевезенні вантажів у прямому змішаному або прямому водному сполученні - також і організації інших видів транспорту.

Заборона приймання вантажу унеможливлює подальше перевезення цього вантажу, тому може мати місце тільки у виняткових випадках за рішення центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту з повідомленням про це заінтересованих організацій і Уряду України. Такого роду заборона не регулюється законодавством багатьох країн. Наявність такої норми в КТМУ повязується з аналогічною нормою, що містилися в КТМ СРСР 1968 р. З огляду на це, можна зробити висновок, що мова йде про заборону перевезень у визначеному напрямку або з призначенням у відповідний порт у виключних випадках без посилання на відповідні обставини, настання яких, по суті, призведе до заборони. Настання таких обставин може пояснюватися політичними причинами (наприклад, блокада порту, військові дії, епідемії) та природними явищами (наприклад, надзвичайна льодова обстановка).

Тимчасове припинення або обмеження приймання вантажу характеризують наступні положення:

1) Підставами для вжиття таких заходів може бути настання певних обставин, вичерпний перелік яких наводить КТМУ, а саме: явища стихійного характеру, катастрофи і аварії, що викликали перерву в русі, а також оголошення карантину.

2) Заходи носять тимчасовий характер, термін дії заборони визначає центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту.

3) Право на вжиття таких заходів має тільки начальник порту.

4) Оформлення заходів відбувається шляхом винесення відповідного розпорядження начальником порту з негайним повідомленням про це центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.