Стаття 139. Кількість примірників коносамента

Перевізник зобов'язаний видати відправнику на його бажання кілька примірників коносамента тотожного змісту, причому в кожному з них відмічається кількість складених примірників коносамента. Після видачі вантажу по одному з примірників коносамента решта примірників втрачає силу. 

Коментар:

В коментованій статті визначено обов'язок перевізника видати відправникові кілька примірників коносаменту. Виконання цього обов'язку характеризується наступними положеннями:

1) Законодавець не обмежує кількість примірників коносамента, які можуть видаватися перевізником.

2) При видачі кілька примірників коносаменту всі вони повинні мати тотожний зміст.

3) В кожному примірнику коносамента зазначається кількість складених примірників.

4) Після видачі вантажу по одному з примірників коносамента решта примірників втрачає силу.