Стаття 140. Передача коносамента

Коносамент передається з дотриманням таких правил:

1) іменний коносамент може передаватися за іменними передаточними написами або в іншій формі з дотриманням правил, установлених для передачі боргової вимоги;

2) ордерний коносамент може передаватися за іменними або бланковими передаточними написами;

3) коносамент на пред'явника може передаватися шляхом простого вручення.

Коментар:

Поділ коносаментів на іменні, ордерні та на пред'явника пов'язаний з тим, як у коносаменті визначається особа, яка має право на одержання вантажу.

За іменним коносаментом вантаж може отримати лише така фізична або юридична особа, на ім'я якої його виписано. Іменний коносамент є документом, що дає право на одержання вантажу особі, якій він був переданий за іменним передавальним надписом або в іншій формі, що передбачає передання боргових зобов'язань.

В ордерному коносаменті зазначається, що коносамент, виданий "за наказом відправника" або "за наказом одержувача", тобто відправником або одержувачем, може передаватися іншим особам. Як правило, в коносаменті визначається, за наказом кого його складено. Однак, якщо така вказівка відсутня, вважається, що він складений "за наказом відправника".

В коносаменті на пред'явника вказується, що він виданий на пред'явника, тобто він не містить даних стосовно особи, яка має право на одержання вантажу, а тому, вантаж в порту призначення повинен бути виданий будь-якій особі, яка пред'явить такий коносамент.

Найбільшого поширення на практиці отримали ордерні коносаменти. Передача прав на вантаж за ордерним коносаментом здійснюється по бланкових або іменних надписах (індосаментах), які наносяться на лицьову або зворотну сторону коносамента. Бланковий надпис вчиняється особою, яка має право на розпорядження вантажем, шляхом її підпису на коносаменті. Підписуючи такий коносамент, ця особа перетворює ордерний коносамент в коносамент на пред'явника. Якщо після бланкового надпису робиться іменний надпис, то це перетворює ордерний коносамент в іменний. Передача коносамента від однієї особи до іншої за іменним надписом здійснюється шляхом зазначення на коносаменті прізвища особи, якій передається коносамент. За наявності цілого ряду надписів на коносаменті вантаж видається або останній зазначеній в ньому особі або пред'явнику коносамента з бланковим надписом.