Стаття 144. Документи на вантаж

Відправник повинен своєчасно передати перевізнику всі документи стосовно вантажу, як того вимагають портові, митні, санітарні та інші адміністративні правила. Відправник відповідає перед перевізником за збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасної передачі, неправильності або неповноти цих документів.

Коментар:

Подання вантажу для перевезення включає обов'язок відправника передати перевізнику документи на вантаж.

Згідно з статтею 144 КТМУ відправник повинен своєчасно передати перевізнику всі документи стосовно вантажу, як того вимагають портові, митні, санітарні та інші адміністративні правила. Відправник відповідає перед перевізником за збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасної передачі, неправильності або неповноти цих документів.

З метою впровадження в Україні вимог міжнародних нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення безпеки морських перевезень вантажів, наказом Мінтрансу України від 14 грудня 1998 р. N 497 було затверджено Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення.

Положення поширюється на морські перевезення наступних вантажів:

1) генеральних вантажів - різноманітні поштучні вантажі, металопродукція, рухома техніка, залізобетонні вироби і конструкції, контейнери, поштучні вантажі в транспортній тарі і упаковці, збільшені вантажні одиниці, великогабаритне устаткування і великовагові вантажі, лісові вантажі;

2) навалочних вантажів - будь-який вантаж, переважно однорідний за складом, що не є рідиною або газом, складається із суміші часток, гранул або будь-яких великих шматків речовини, який вантажиться у вантажні приміщення судна без застосування будь-яких проміжних видів тари;

3) небезпечних вантажів - речовини, матеріали та вироби, що мають властивості, прояв яких при транспортуванні може призвести до загибелі, травмування, отруєння, опромінення, захворювання людей і тварин, а також до вибуху, пожежі та до пошкодження споруд, транспортних засобів, суден, та які характеризуються критеріями, наведеними в ДЕСТ 19433-88, що транспортуються в упаковці, наливом або насипом в контейнерах або транспортних засобах, навалом морським та річковим транспортом (пп. 1.2, 3 Положення).

Особливі властивості і транспортні характеристики вантажу, безпечні умови його перевезення, виконання вантажних і складських операцій з вантажем повинні бути відомі учасникам транспортного процесу. Морське перевезення вантажів без надання інформації про вантаж є неприпустимим.

Вантажовідправник або його представник повинні завчасно подати капітану судна або його представнику, а також порту і (або) юридичним особам, що виконують вантажні або складські операції з вантажем, інформацію про вантаж для того, щоб дати можливість забезпечити запобіжні заходи, що можуть бути потрібними для належного розміщення і безпечного перевезення вантажу, виконання вантажних і складських операцій.

Отже, інформацію про вантаж складають документи, що вміщують відомості про вантаж, необхідні для забезпечення належного розміщення та безпечного перевезення вантажу, або підтверджують його транспортні характеристики чи свідчать про вжиті заходи щодо підготовки до транспортування.

Інформація про вантаж повинна:

а) містити відомості про вантаж, у тому числі транспортне найменування вантажу, особливі властивості, транспортні характеристики вантажу, а також відомості про вантажні одиниці і (або) транспортні засоби з вантажем, що подаються до морського перевезення;

б) підтверджувати виконання вимог до підготовки вантажу або продукції до перевезення, в тому числі його її класифікації, упакування, маркірування;

в) встановлювати обов'язкові заходи і рекомендації для безпечного виконання морського перевезення і перевантаження вантажу, в тому числі з укладання, кріплення, спільного перевезення і зберігання з іншими вантажами;

г) вміщувати потрібну додаткову інформацію і (або) перелік свідоцтв щодо вантажу.

Інформація про вантаж подається у Декларації про небезпечні вантажі, у Декларації про вантажі (крім небезпечних) та додаткових до неї документах: Свідоцтві про укладення і кріплення вантажу в контейнері, Свідоцтві про стан вантажу на час навантажування, Свідоцтві про відповідність тари (упаковки) вимогам ДЕСТ 26319-84. Зазначені документи оформлюються державною, російською, англійською мовами за встановленими у Положенні зразками (п. 4 Положення).

Для підготовки Декларації про вантаж, а також інших документів, що містять інформацію про вантаж, вантажовідправнику або уповноваженій ним особі разом із заявками на виконання робіт слід подавати початкову інформацію про вантаж:

а) нормативний акт (стандарт, технічні умови тощо) на продукцію походженням з України, яка буде перевозитися морем;

б) підтверджені виробником продукції і (або) вантажовідправником характеристики вантажу і документальні матеріали про вантаж, у тому числі:

- сертифікат відповідності на продукцію, якщо вона підлягає сертифікації;

- відомості про вантажні одиниці з вантажем і організацію його перевезення;

- за потреби - додаткові відомості та документи, а також зазначені Свідоцтва, які потрібні для встановлення умов безпечного перевезення вантажу морем;

- проби вантажу і можливість відбору проб вантажу.

Підготовка інформації про вантаж доручається вантажовідправником за його власні кошти спеціалізованим організаціям, які залучені Мінтрансом України. Терміни підготовки спеціалізованими організаціями інформації про вантаж встановлюються за узгодженням із замовником, виходячи з трудомісткості замовлюваних робіт. Підготовлені документи з підписами і печатками вручаються вантажовідправником або уповноваженою ним особою учасникам транспортного процесу та контрольним органам.

Учасники транспортного процесу, спеціалізовані організації відповідають за збитки, завдані внаслідок недостовірності або неповноти інформації про вантаж, що ними надається, згідно з чинним законодавством.

Таким чином, законодавством встановлено єдиний порядок підготовки та подання інформації про вантаж, безпека морського перевезення якого повинна забезпечуватися учасниками транспортного процесу при здійсненні підготовки вантажу до перевезення, вантажних і складських операцій, перевезення вантажів морським та річковим транспортом.