Стаття 151. Приймання вантажу в разі затримки судна під навантаженням

У разі надання для перевезення вантажу всього судна капітан не вправі відмовитись від приймання вантажу, доставленого до закінчення сталійного або контрсталійного часу, якщо сторони домовились про це, навіть якщо приймання і укладення вантажу можуть затримати судно понад встановлений термін. За кожний зайвий день затримки судна понад контрсталійний час відправник зобов'язаний відшкодувати перевізнику заподіяні збитки. 

У тих випадках, коли для перевезення вантажу надано не все судно, капітан вправі до закінчення погодженого сталійного (або сталійного і контрсталійного) часу відмовитися від приймання вантажу, який внаслідок його пред'явлення із запізненням можна навантажити на судно належним чином і без шкоди для решти вантажу не інакше як затримавши судно. При цьому перевізник зберігає право на одержання повного фрахту. 

Коментар:

Перевізник може відправити судно у рейс у разі закінчення контрсталійного часу. Однак, якщо перевізник без попередньої домовленості з відправником після закінчення контрсталійного часу буде очікувати пред'явлення вантажу і закінчення його навантаження, то він не вправі вимагати оплати за надконтрсталійний час, за винятком випадку, передбаченого частиною 1 статті 151 КТМУ. Згідно з цією статтею КТМУ у разі надання для перевезення вантажу всього судна капітан не вправі відмовитись від приймання вантажу, доставленого до закінчення сталійного або контрсталійного часу, якщо сторони домовились про це, навіть якщо приймання і укладення вантажу можуть затримати судно понад встановлений термін. За кожний зайвий день затримки судна понад контрсталійний час відправник зобов'язаний відшкодувати перевізнику заподіяні збитки. У тих випадках, коли для перевезення вантажу надано не все судно, капітан вправі до закінчення погодженого сталійного (або сталійного і контрсталійного) часу відмовитися від приймання вантажу, який внаслідок його пред'явлення із запізненням можна навантажити на судно належним чином і без шкоди для решти вантажу не інакше, як затримавши судно. При цьому він зберігає право на одержання повного фрахту.

Таким чином? можна визначити два правила приймання вантажу у разі затримки судна під навантаженням.

Правило перше: перевізник не має права відмовлятися від прийняття вантажу, якщо:

1) для перевезення вантажу було надано судно цілком;

2) вантаж доставлено до закінчення сталійного або контрсталійного часу, якщо сторони домовились про це.

У разі затримки судна понад контрсталійний час згідно з наведеними правилами відправник зобов'язаний відшкодувати перевізнику не лише собівартість утримання судна, але й інші збитки, які можуть виникнути у перевізника внаслідок затримки судна під вантажними операціями. Наприклад, збитки, спричинені канцеліруванням наступного рейсу внаслідок затримки судна понад контрсталійний час.

Правило друге: перевізник має право відмовитися від прийому вантажу, якщо:

1) для перевезення вантажу надано не все судно;

2) вантаж надано із запізненням, тобто коли з урахуванням діючих або встановлених норм вже не можна навантажити його на судно до закінчення сталії або контрсталії.

Вищезазначені правила спрямовані на закріплення правомірної поведінки сторін під час приймання вантажу у разі затримки судна під навантаженням.