Стаття 216. Докази укладення договору лізингу

Договір лізингу повинен бути укладений у письмовій формі. Наявність і зміст договору лізингу судна можуть бути доведені виключно письмовими доказами.

Коментар:

По аналогії із ст. 204 Кодексу, коментована стаття визначає, що договір лізингу судна повинен бути укладений у письмовій формі. Дане положення відповідає також ст. 6 Закону України "Про фінансовий лізинг".

Відповідно до ч. 1 ст. 218 Цивільного кодексу України недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом. Коментована стаття не передбачає визнання договору недійсним внаслідок недотримання письмової форми. Тому, порушення вимог закону відносно простої письмової форми договору пов'язується виключно з процесуально-правовими наслідками: наявність і зміст договору лізингу судна можуть бути доведені виключно письмовими доказами. Тобто, недотримання сторонами договору вимог ст. 216 Кодексу позбавляє їх у випадку виникнення спору посилатися на показання свідків, але не позбавляє їх можливості надавати інші письмові докази.