Стаття 235. Управління буксирувальною операцією

Управління міжпортовим буксируванням здійснюється капітаном судна, що буксирує. Капітан такого судна не має права втручатися у внутрішньосуднове життя судна (об'єкта), що буксирується.

Коментар:

На відміну від портового буксирування, управління яким може здійснювати як капітан буксируючого судна, так і капітан судна, що буксирується, управління міжпортовим буксирування може здійснюватися виключно капітаном судна, що буксирує. В цьому питанні законодавець має рацію, оскільки якщо портове буксирування здійснюється в межах одного порту, тобто на обмеженій території, то міжпортове буксирування пов'язане із подолання певної відстані, під час якої можуть виникнути різного роду ситуації, які можуть бути вирішені лише особою, яка володіє спеціальними знаннями і навичками в цій галузі.

Проте, не дивлячись на те, що капітан судна, що буксирує управляє буксирувальною операцією, він не має право втручатися у внутрішнє життя судна чи іншого об'єкту, що буксирується. Зокрема, він не має право надавати розпорядження членам екіпажу судна, що буксирується, вживати щодо них відповідні заходи тощо.