Стаття 241. Сфера застосування договору морського страхування

Правила цієї глави застосовуються у тих випадках, коли угодою сторін не встановлено інше. Але у випадках, прямо зазначених у цій главі, угода, що не відповідає цим правилам, є недійсною. 

Коментар:

Коментована стаття передбачає диспозитивність норм Кодексу про договір морського страхування. Таке положення дозволяє сторонам договору укладати договір морського страхування на умовах, що найбільш придатні для відповідної сфери торговельного мореплавства, навіть якщо в тій чи іншій мірі вони відрізняються від правил, що містяться в цій главі.

Імперативними нормами, що містяться в даній главі є норми про абандон (див. коментар до ст. 271, 272).