Стаття 244. Страховий поліс

Страховик зобов'язаний на вимогу страхувальника видати йому за своїм підписом документ, що містить умови договору морського страхування (поліс, страховий сертифікат тощо).

Коментар:

Документом, що засвідчує укладання договору морського страхування виступає страховий поліс, страховий сертифікат або інший документ, виданий страховиком. Тобто, даний документ одночасно має доказову функцію. Крім того, страховий поліс має і інше юридичне значення, зокрема:

- засвідчує початок несення ризику страховиком;

- є підставою для виплати страхового відшкодування.

Страховий поліс виписується на ім'я власника страхового інтересу, оскільки за договором страхування тільки він має право на отримання страхового відшкодування. Проте, на протязі строку дії договору морського страхування, об'єкт страхування може перейти у власність іншої особи, що тягне за собою зміну власника страхового інтересу. В такому випадку договір морського страхування може бути розірваний або може продовжувати свою дію залежно від певних обставин. Так, у випадку відчуження застрахованого судна договір морського страхування припиняється з моменту відчуження (ст. 249).

В той же час, у разі відчуження застрахованого вантажу договір страхування зберігає силу, причому всі права та обов'язки страхувальника переходять до набувача вантажу (ст. 248). Відповідно, страховий поліс підлягає передачі набувачу вантажу. Страховий поліс передається шляхом здійснення на ньому передавального напису (індосаменту).