Стаття 245. Страхова премія

Страхувальник зобов'язаний виплатити страховику страхову премію протягом обумовленого терміну. До сплати страхової премії договір морського страхування не вступає в силу, якщо в ньому не передбачено інше.

Коментар:

Коментованою статтею визначається обов'язок страхувальника сплатити страховику страхову премію. Дане положення випливає із поняття договору морського страхування, що визначене ст. 239 Кодексу (див. коментар до неї).

Сума страхової премії залежить, по-перше, від характеру і обсягу страхового покриття, передбаченого договором страхування та, по-друге, від ступеня ризику, що загрожує майну.

Так, наприклад, в договорах страхування судна розмір страхової премії залежить від таких факторів, як: вік судна, прапор, клас, район плавання судна, вид вантажу, що на ньому перевозиться тощо.

Вказівка в ст. 245 про те, що до сплати страхової премії договір морського страхування не вступає в силу говорить про те, що покладання страхового ризику на страховика виникає не з моменту укладання договору страхування, а з моменту сплати страхової премії (або її частини, в разі, якщо умовами договору передбачено сплата страхової премії частинами). Проте, дана норма є диспозитивною і дозволяє сторонам договору морського страхування визначити інший строк, з якого договір набирає законної сили.