Стаття 260. Ядерна шкода

Страховик не відповідає за збитки, що сталися внаслідок дії ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу.

Коментар:

Ядерний вибух, радіація або радіоактивне зараження відповідно до притаманним їм якостям можуть завдати значних битків судновласнику, власнику вантажу тощо. Саме цим і обумовлено виключення таких факторів з числа ризиків, що покриваються страхуванням. Збитки такого роду не підлягають відшкодуванню страховиком незалежно від мети застосування ядерної енергії.

Правила, закріплене в даній статті відносяться як до договорів страхування суден, так і вантажів. Проте, положення даної статті мають диспозитивний характер. Тобто, як судно, так і вантаж можуть бути застраховані від атомних ризиків на умовах, що визначаються угодою між страховиком і страхувальником. Відповідно до положень коментованої статті можливість страхового відшкодування ядерних ризиків може бути передбачена правилами цього Кодексу. Проте, на сьогодні Кодекс таких правил не містить.