Стаття 275. Передача страховику доказів

У випадках, передбачених статтями 269, 271 і 274 цього Кодексу, страхувальник зобов'язаний передати страховику всі документи і речові докази і повідомити йому всі відомості, необхідні для здійснення страховиком прав, що перейшли до нього.

Коментар:

Положення ст. 275 покладають на страхувальника обов'язок надати страховику можливість реалізації своїх прав на майно за допомогою передачі всіх необхідних документів і доказів, а також надання відповідної інформації. Такими документами можуть бути документи про право власності на майно, транспортні документи, відповідні договори, платіжні доручення, документи, що підтверджують розмір завданих страхувальнику збитків тощо. При цьому, страхувальник повинен надати зазначені документи належним чином оформлені у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Невиконання страхувальником вказаного обов'язку може призвести до того, що страховик буде не в змозі здійснити свої права на майно, що до нього перейшли і в такому випадку він звільняється від сплати страхового відшкодування повністю або у відповідній частині згідно ст. 274 Кодексу (див. коментар до неї).