Стаття 306. Забруднення внаслідок наміру або недбалості потерпілого

Якщо власник судна доведе, що шкода від забруднення моря виникла повністю або частково внаслідок наміру або недбалості потерпілого, то залежно від ступеня вини потерпілого розмір відшкодування повинен бути зменшений чи у відшкодуванні йому шкоди повинно бути відмовлено. 

Коментар:

Згідно коментованої статті для відшкодування шкоди від забруднення має значення умисел або груба необережність потерпілого (того, кому завдано шкоду). Якщо власник судна доведе, що шкода від забруднення моря виникла повністю або частково внаслідок наміру або недбалості потерпілого, то залежно від ступеня вини потерпілого розмір відшкодування повинен бути зменшений чи у відшкодуванні йому шкоди повинно бути відмовлено.

Положення коментованої статті певною мірою відповідають ст. 3 Конвенції 1992 р., відповідно до якої: якщо власник судна доведе, що шкода від забруднення є повністю або частково результатом дії або бездіяльності особи, що зазнала шкоди, і така дія або бездіяльність вчинена з наміром завдати шкоду, або якщо шкода виникла внаслідок грубої недбалості такої особи, він може бути повністю або частково звільнений від відповідальності перед такою особою. Отже мова не йде про ступінь вини потерпілого і розмір відшкодування, увага акцентується на умови та наслідки. До умов можна віднести: (а) наявність дії або бездіяльності потерпілого, що характеризується умислом/грубою необережністю; (б) доведення власником судна умислу/грубої необережності потерпілого. Наслідком може бути повне або часткове звільнення від відповідальності перед потерпілим.

Зазначимо, що застосування наведених норм має відбуватися також з урахуванням ст. 1193 ЦКУ, відповідно до якої:

А) шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не відшкодовується;

Б) якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.