Стаття 312. Поняття нафти

Під нафтою у статтях 309 і 310 цього Кодексу мається на увазі будь-яка нафта, у тому числі сира нафта, мазут, важке дизельне паливо і мастила, а також китовий і риб'ячий жир. 

Коментар:

Згідно коментованої статті для визначення характеру правопорушень, що можуть мати місце внаслідок забруднення моря нафтою, слід звертати увагу на джерело забруднення. Отже, джерелом забруднення є нафта, а саме, будь-яка нафта, у тому числі сира нафта, мазут, важке дизельне паливо і мастила, а також китовий і риб'ячий жир. Однак наведене визначення нафти є узагальнюючим. В інших нормативно-правових актах це визначення конкретизується:

Згідно Конвенції 1992 р. поняття "нафта" означає будь-яку стійку вуглеводневу мінеральну нафту, зокрема сиру нафту, мазут, тяжке дизельне паливо і мастило, незалежно від того, чи перевозяться вони на борту судна як вантаж або у паливних танках такого судна.

Згідно з Законом України "Про нафту і газ" від 12 липня 2001 р., нафта - корисна копалина, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які перебувають у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20 град. C), і є товарною продукцією.

Таким чином, визначення нафти у коментованій статті не охоплює легкі сорти нафтопродуктів (керосин, легке дизпаливо, газолін тощо). Мова йде про речовини, що мають властивість нанесення забруднення, але не харакретизуються токсичністю. Саме тому до переліку потрапила сира нафта, мазут, важке дизельне паливо і мастила, а також китовий і риб'ячий жир.

Враховуючи правове значення тлумачення терміна "нафта", Міжнародний фонд з компенсації шкоди від забруднення нафтою розробив "Нетехнічне керівництво щодо визначення природи та поняття стійкої нафти", яке застосовується на практиці.