Стаття 317. Регресна вимога

Оператор ядерного судна, який відшкодував ядерну шкоду, вправі заявити про регресну вимогу:

1) особі, яка навмисно заподіяла ядерну шкоду;

2) особі, яка здійснювала операцію з підняттям затонулого ядерного судна без згоди на це оператора або держави, під прапором якої плавало судно, якщо шкода є наслідком винних дій такої особи.

Регресний позов може бути заявлено також особі, яка взяла на себе обов'язок відшкодувати ядерну шкоду за її угодою з оператором ядерного судна. У випадках, передбачених цією статтею, регресна вимога може бути пред'явлена також особою, яка відшкодувала ядерну шкоду потерпілим відповідно до статті 323 цього Кодексу. 

Коментар:

Регресна вимога є правом зворотної вимоги до винної особи. Згідно зі ст. 1191 ЦКУ особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. Регресні вимоги можуть мати місце і в сфері господарських відносин. Так, згідно зі ст. 228 ГКУ учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути збитки з третіх осіб у порядку регресу.

Згідно ст. 79 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" оператор має право регресу лише у двох випадках:

 (а) якщо це право передбачено письмовою угодою;

 (б) проти фізичної особи, яка діяла або не діяла з наміром заподіяти шкоду, якщо в результаті дії або бездіяльності цієї особи стався ядерний інцидент.

Однак, наведені статті мають загальний характер, оскільки стосуються відшкодування збитків та ядерної шкоди в цілому. В коментованій статті наведено спеціальне правило, яке застосовується до випадків відшкодування ядерної шкоди внаслідок ядерного інциденту за участю ядерного судна.

Отже, право заявити регресну вимогу належить оператору ядерного судна, який відшкодував ядерну шкоду. Регресна вимога може бути пред'явлена також особою, яка відшкодувала ядерну шкоду потерпілим відповідно до статті 323 цього Кодексу - тобто особою, що надала фінансове забезпечення оператору ядерного судна.

Регресна вимога може бути заявлена:

1) особі, яка навмисно заподіяла ядерну шкоду;

2) особі, яка здійснювала операцію з підняттям затонулого ядерного судна без згоди на це оператора або держави, під прапором якої плавало судно, якщо шкода є наслідком винних дій такої особи.

3) особі, яка взяла на себе обов'язок відшкодувати ядерну шкоду за її угодою з оператором ядерного судна.