Стаття 319. Солідарна відповідальність

Декілька операторів ядерних суден, що спільно заподіяли ядерну шкоду, відповідають солідарно. Однак відповідальність оператора ядерного судна, проти якого вчинено позов про відшкодування ядерної шкоди в повному обсязі, не може перевищувати межі, встановленої в частині першій статті 318 цього Кодексу. 

Оператор ядерного судна, який відшкодував шкоду відповідно до частини першої цієї статті, має право одержати від інших операторів ядерних суден відшкодування пропорційно розміру заподіяної кожним з них шкоди, а якщо це неможливо встановити, то рівними частками.

Коментар:

Загальне правило солідарної відповідальності наведено у ст. 1190 ЦКУ, згідно з якою особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини.

Про солідарне відшкодування збитків йдеться у ст. 227 ГКУ, згідно з якою у разі заподіяння збитків одночасно кількома учасниками господарських відносин, кожний з них зобов'язаний відшкодувати збитки суб'єкту, якому завдано збитків.

Коментована стаття наводить спеціальну норму, яка застосовується у випадку відшкодування ядерної шкоди. В контексті цієї статті солідарна відповідальність передбачає відповідальність кількох операторів ядерних суден, що спільно заподіяли ядерну шкоду. Зокрема, солідарна відповідальність передбачає:

а) застосування правил про обмеження відповідальності до кожного з операторів;

б) право на одержання оператором сплаченої за інших операторів суми відшкодування.

Оператор ядерного судна, який відшкодував шкоду, має право одержати від інших операторів ядерних суден відшкодування пропорційно розміру заподіяної кожним з них шкоди, а якщо це неможливо встановити, то рівними частками.

Згідно Конвенції 1962 р. оператори несуть солідарну відповідальність лише в тих випадках, коли відшкодування ядерної шкоди покладається на кількох операторів і не можна визначити збитки, спричинені кожним оператором. У випадках солідарної відповідальності:

а) кожний оператор може вимагати від інших операторів відшкодування пропорційно ступеню вини кожного з них;

б) якщо неможливо визначити вину кожного оператора, відповідальність покладається на них в рівних частинах.

Про особливості відшкодування ядерної шкоди йдеться у Віденській конвенції:

1) Якщо ядерна шкода пов'язана з відповідальністю більш ніж одного оператора, то ці оператори, оскільки частка кожного з них в цьому не може бути обгрунтовано виділена, несуть солідарну і часткову відповідальність.

2) Якщо ядерний інцидент відбувається під час перевезення ядерного матеріалу на одному і тому ж засобі транспорту або в випадку складування у зв'язку з перевезенням на одній і тій же ядерній установці і заподіює ядерний збиток, пов'язаний з відповідальністю більш як одного оператора, загальний розмір відповідальності не повинен перевищувати найвищого розміру, застосовуваного щодо кожного з них.

3) Якщо кілька ядерних установок одного і того ж оператора залучені в один і той же ядерний інцидент, то такий оператор несе відповідальність щодо кожної з цих ядерних установок аж до розміру, що застосовується щодо його відповідальності.