Стаття 320. Відповідальність власника ядерного судна

При заподіянні ядерної шкоди ядерним судном, на експлуатацію якого на момент ядерного інциденту не було видано дозволу державою, під прапором якої плавало судно, відповідальність покладається на власника ядерного судна. У цьому разі обмеження відповідальності оператора ядерного судна на підставі статті 318 цього Кодексу не застосовується. 

Коментар:

Згідно зі ст. 26 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" використання ядерних установок на території України базується на дозвільному принципі. Дозвіл на кожен окремий вид діяльності надається уповноваженим на це Президентом України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Забороняється здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з використанням ядерних установок юридичними чи фізичними особами, які не мають дозволу, виданого у встановленому порядку. Ядерна установка може використовуватись лише з такою метою і таким чином, як це передбачено умовами виданого дозволу.

Зміст коментованої статті пов'язується з вимогами ст. ст. 15, 16 Конвенції 1962 р. Адже Конвенція поширюється на ядерне судно з моменту його спуску на воду. У період між датою його спуску на воду і датою, з якої йому дозволено підняти прапор, судно вважається експлуатованим його власником і плаває під прапором держави, в якій воно побудовано. Кожна держава - учасниця Конвенції зобов'язується прийняти всі необхідні заходи з тим, щоб ядерна судно під його прапором не могло знаходитися в експлуатації без ліцензії або дозволу, виданих цією державою.

У разі ядерної шкоди, пов'язаної з ядерним паливом або радіоактивними продуктами або відходами ядерного судна, судно плаває під прапором держави-учасниці, на експлуатацію якого на момент ядерного інциденту не було видано ліцензії або дозволу такою державою-учасницею, власник ядерного судна на момент ядерного інциденту розглядається як оператор ядерного судна і його відповідальність не обмежується. Кожна держава-учасниця зобов'язується не видавати ліцензії чи іншого дозволу на експлуатацію ядерного судна під прапором іншої держави. Однак ніщо не перешкоджає державі-учасниці застосовувати правила свого національного законодавства, що стосуються експлуатації ядерного судна в межах його внутрішніх і територіальних вод.

Згідно зі ст. 48 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" відповідальність за безпеку суден та інших плавзасобів з ядерними установками або джерелами іонізуючого випромінювання покладається на:

1) будівельні підприємства - на етапі проектування, будівництва та введення в експлуатацію судна чи іншого плавзасобу з ядерною установкою або джерелом іонізуючого випромінювання;

2) ліцензіата - після прийняття судна чи іншого плавзасобу з ядерною установкою або джерелом іонізуючого випромінювання в експлуатацію.