Стаття 339. Вантажі, що належать державі

Без згоди держави-власника жодне з положень цієї глави не може бути використано як підстава для вилучення, арешту або затримання некомерційних вантажів, що є власністю держави і мають під час проведення рятувальних операцій суверенний імунітет згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права.

Коментар:

Зміст статті відповідає ст. 25 Конвенції й закріплює принцип недоторканості особливої категорії вантажів - вантажів, що належать державі.

Наведену категорію вантажів характеризують наступні положення:

 (а) вантажі є некомерційними, а це значить, що їх перевезення та подальше використання не переслідує одержання прибутку;

 (б) власником вантажів є держава;

 (в) на вантажі розповсюджується режим суверенного імунітету згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права під час проведення рятувальних операцій.

Згідно коментованої статті відносно вантажів, що належать державі, не можуть застосовувати такі дії, як арешт, вилучення або затримання без згоди власника, тобто держави. З огляду на це було б доцільно визначитися з органом державної влади, який має надавати згоду на вчинення таких дій.