Стаття 344. Заява протесту із запізненням

Якщо виявиться неможливим заявити протест у встановлений термін, причини цього повинні бути зазначені у заяві про морський протест.

За наявності підстав припускати, що подія, яка сталася, заподіяла шкоду вантажу, що знаходиться на судні, заява про морський протест повинна бути зроблена до відкриття люків. Вивантаження вантажу до заяви морського протесту може бути розпочато лише у разі крайньої потреби.

Коментар:

Відповідно до ч. 1 коментованої статті, а також п. 306 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій, якщо виявиться неможливим заявити протест у встановлений термін, причини цього повинні бути зазначені у заяві про морський протест. Отже, можливість заявити морський протест зберігається навіть після завершення строку, передбаченого ст. 343 КТМУ. Проте капітан судна зобов'язаний в такому разі у тексті заяви зазначити на причини, за яких строк було пропущено. Нотаріус, під час прийняття заяви, повинен перевірити дотримання цієї вимоги.

В ч. 2 коментованої статті йдеться про випадки, за яких можна передбачити спричинення шкоди вантажу на судні. Оскільки характер пошкодження вантажу може бути на цей час не відомий, законодавець не дозволяє відкривати люки до того моменту, поки не буде зроблена заява про морський протест. Заборона вивантаження вантажу пов'язується із унеможливленням підробки характеристик вантажу на користь перевізника під час оформлення заяви. Однак за певних обставин може існувати потреба у терміновому розвантаженні (скажімо, якщо судно прибуло у порт після аварії). В цьому разі говорять про крайню потребу, яка надає право розпочати вивантаження до заяви морського протесту.