Стаття 346. Акт про морський протест

Нотаріус або інша посадова особа (стаття 342 цього Кодексу) на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, опитування капітана, а в разі потреби - інших свідків зі складу суднового екіпажу складає акт про морський протест і засвідчує його своїм підписом і гербовою печаткою. 

Коментар:

Акт про морський протест є документом, що видається нотаріусом капітану судна і засвідчує вчинення відповідної нотаріальної дії.

Відповідно до коментованої статті й п. 307 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріус на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, а також опиту самого капітана і, за можливості, не менше чотирьох свідків з числа членів суднової команди, у тому числі двох, що належать до осіб командного складу, складає акт про морський протест і засвідчує його своїм підписом і печаткою.

Зазначимо, що під час складання акта про морський протест нотаріус лише перевіряє відомості, повідомлені йому свідками, з відомостями суднового журналу. Нотаріус не має права робити оцінку наданих йому матеріалів.

Примірник акта видається капітанові або уповноваженій ним особі, а другий примірник із заявою капітана і витягом з суднового журналу залишається у справах нотаріуса.