Стаття 356. Визнання відповідальності

Дія, спрямована на забезпечення обмеженої відповідальності, зокрема створення фонду, або посилання на таке забезпечення, не означає визнання відповідальності. 

Коментар:

Судновласник має право обмежити свою відповідальність відповідно до правил, визначених цією главою КТМУ, без створення фонду обмеження відповідальності або шляхом створення такого фонду.

Відповідно до ст. 10 Конвенції 1976 р. обмеження відповідальності можна вимагати, незважаючи на те, що фонд не створено. Однак в національному законодавстві можна передбачати обов'язкове створення фонду. В КТМУ про обов'язкове створення фонду не йдеться, але зазначається, що дія, спрямована на забезпечення обмеженої відповідальності, зокрема створення фонду, або посилання на таке забезпечення, не означає визнання відповідальності.

Якщо обмеження відповідальності здійснюється без створення обмежувального фонду, то задоволення вимог має відбуватися відповідно до норм, що регулюють порядок розподілу фонду.

Можливість заснування фонду передбачена ст. 12 Конвенції 1976 р. Особа, на яку може бути покладена відповідальність, може заснувати фонд в суді або іншому компетентному органі, в яких до неї пред'явлено позов відносно вимог, які підпадають під обмеження відповідальності. Фонд створюється в розмірі суми, що обчислюється відповідно до положень статей 6 і 7 Конвенції, разом з відсотками на цю суму з дня події, що викликала відповідальність, до дня створення такого фонду. Фонд призначається тільки для оплати вимог, щодо яких може бути здійснено обмеження відповідальності. Фонд може бути створений також і шляхом внесення визначеної суми на депозит суду або іншого компетентного органу або шляхом подання їм відповідного забезпечення (наприклад, банківської гарантії чи іншого фінансового забезпечення).

Фонд розподіляється між особами, які мають вимоги пропорційно встановленим сумам їх вимог до фонду. Якщо до розподілу фонду відповідальна особа або його страховик сплатили компенсацію за вимогою до фонду, то така особа набуває в межах сплаченої суми в порядку суброгації права, які б мала особа, що отримала компенсацію.

У випадку створення фонду жодна особа, задля задоволення вимог якої створено фонд, не має право здійснювати по таких вимогах інші права відносно будь-якого іншого майна тих осіб, які утворили фонд. Після створення фонду судно або інше майно, що належить зазначеним особам й арештоване за вимогами, які можуть бути пред'явлені до фонду, а також надане забезпечення, підлягає звільненню за рішенням суду чи іншого компетентного органу, в яких створено фонд. Проте розпорядження про таке звільнення завжди має бути надано, якщо фонд заснований:

(А) в порту, де мала місце подія, або якщо вона відбулася за межами даного порту, в першому після цього порту заходження;

 (Б) в порту висадки щодо вимог, викликаних смертю або тілесним ушкодженням;

 (В) в порту розвантаження стосовно шкоди, заподіяної вантажу;

 (Г) у державі, де накладено арешт.

Відповідно до ст. 14 Конвенції 1976 р. правила щодо розподілу фонду та всі пов'язані з цим процедури регулюються законодавством держави, в якому засновується фонд.