Стаття 360. Вимоги, що відшкодовуються за рахунок вантажу

Вимоги, зазначені в пунктах 3, 4, 6 і 8 статті 358 цього Кодексу, підлягають переважному відшкодуванню з: 

1) вартості вантажу, не зданого одержувачеві;

2) відшкодування, належного за пошкоджений вантаж;

3) внесків, пов'язаних із загальною аварією, належних вантажовласнику.

Коментар:

У коментованій статті визначаються: (а) категорія привілейованих вимог, що можуть відшкодовуватися за рахунок вантажу; (б) джерела, з яких відшкодовуються зазначені вимоги.

Отже, за рахунок вантажу відшкодовуються наступні вимоги:

1) вимоги канальних і портових зборів;

2) вимоги про винагороду за рятування і про сплату внесків, пов'язаних із загальною аварією;

3) вимоги, що виникають з дій, вчинених капітаном на підставі наданих йому законом прав з метою збереження судна або продовження рейсу;

4) вимоги про сплату фрахту та інших платежів, належних за перевезення даного вантажу.

Вищенаведені вимоги підлягають переважному відшкодуванню з:

1) вартості вантажу, не зданого одержувачеві;

2) відшкодування, належного за пошкоджений вантаж;

3) внесків, пов'язаних із загальною аварією, належних вантажовласнику.