Стаття 363. Строк дії привілеїв

Право переважного відшкодування припиняється після закінчення одного року з дня виникнення вимоги, за винятком вимог, зазначених у пункті 6 статті 358 цього Кодексу, право переважного відшкодування яких припиняється після закінчення шести місяців з дня виникнення вимоги. 

Коментар:

У коментованій статті визначається: (а) загальне правило закінчення строку дії привілеїв; (б) спеціальне правило закінчення строку дії привілеїв.

За загальним правилом право переважного відшкодування припиняється після закінчення одного року з дня виникнення вимоги.

За спеціальним правилом право переважного відшкодування припиняється після закінчення шести місяців з дня виникнення вимоги. Спеціальне правило розповсюджується тільки на вимоги, що виникають з дій, вчинених капітаном на підставі наданих йому законом прав з метою збереження судна або продовження рейсу.