Стаття 367. Привілеї іпотечних заставодержателів

Якщо предметом іпотеки стає закладене судно, що вже служить заставним забезпеченням іншого зобов'язання, заставне право попереднього заставодержателя зберігає чинність.

Вимоги наступного заставодержателя задовольняються з вартості судна після відшкодування вимог попереднього заставодержателя.

Переважні права заставодержателів на відшкодування їх вимог реалізуються залежно від дати і години реєстрації застави у Книзі запису іпотек.

Іпотечний заставодавець зобов'язаний повідомляти кожному наступному іпотечному заставодержателю про всі існуючі іпотеки судна, а також про характер і розмір забезпечених цими іпотеками зобов'язань. Іпотечний заставодавець зобов'язаний відшкодувати збитки, що виникли у будь-кого з його іпотечних заставодержателів внаслідок невиконання цього обов'язку. 

Коментар:

Коментована стаття регулює випадки, коли у відношенні одного і того ж морського судна зареєстровані дві або більше іпотеки. При цьому ч. 1 даної статті зазначає, що переважне заставне право залишається за тим заставодержателем, який отримав його раніше. Це стосується і випадку, коли відбувається реалізація судна, що було предметом іпотеки. В першу чергу задовольняються вимоги попереднього заставодержателя, а вимоги наступного заставодержателя задовольняються з вартості судна після відшкодування вимог попереднього заставодержателя.

Як визначає ч. 3 ст. 367 черговість задоволення вимог, що випливають із зобов'язань, забезпечених іпотекою, визначаються датою і годиною їх реєстрації в Книзі запису іпотек. Іпотека, що зареєстрована раніше, відповідно має пріоритет перед іпотекою, що зареєстрована пізніше.

При цьому відповідно до ст. 13 Закону України "Про іпотеку" предмет іпотеки може бути переданий в наступну іпотеку за згодою попередніх іпотекодержателів, якщо інше не встановлено попереднім іпотечним договором. Попередня іпотека має вищий пріоритет над наступними іпотеками. Наступна іпотека, предметом якої є декілька об'єктів, що належать різним особам і є предметом попередньої іпотеки, допускається за згодою власників усіх об'єктів нерухомого майна, переданих в спільну іпотеку.

Частина 4 коментованої статті вводить правило, відповідно до якого на іпотечного заставодавця покладається обов'язок у разі з'явлення наступного заставодержателя повідомити останньому про існуючі іпотеки судна, а також про характер і розмір забезпечених цими іпотеками зобов'язань. Невиконання цього обов'язку тягне для заставодавця обов'язок відшкодувати збитки, що виникли у будь-кого з його іпотечних заставодержателів внаслідок його невиконання. Слід сказати, що на сьогодні положення ч. 4 коментованої статті реалізувати на практиці не вбачається можливим, оскільки, як вже зазначалося раніше, на законодавчому рівні не визначено форми і порядку ведення Книги запису іпотек і наразі цей обов'язок покладений на капітанів морських портів, які в разі потреби видають відповідні довідки про реєстрацію або відсутність реєстрації іпотеки того чи іншого судна.