Стаття 368. Право стягнення з закладеного судна

Іпотечний заставодержатель набуває права звернути стягнення на закладене судно, якщо до моменту настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою, воно не буде виконано, за винятком випадків, коли за законом або договором про іпотеку таке право виникне пізніше або може бути здійснено раніше.

Коментар:

Коментована стаття визначає, що право іпотечного заставодержателя на звернення стягнення на закладене судно за загальним правилом виникає з моменту настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою.

Дана стаття відповідає положенням ст. 33 Закону України "Про іпотеку", яка передбачає, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Стаття 368 Кодексу носить диспозитивний характер, оскільки договором іпотеки, кредитним або іншим договором цей строк може бути продовжений або скорочений. Так, наприклад, кредитним договором може в якості відповідальності за порушення грошових зобов'язань з боку заставодавця встановлюватися пеня, яка сплачується протягом певного строку. Лише після закінчення цього строку заставодержатель може скористатися своїм правом на звернення стягнення за предмет іпотеки.