Стаття 370. Підстави звернення стягнення

Звернення стягнення на закладене судно провадиться за рішенням суду, господарського суду або Морської арбітражної комісії, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Реалізація закладеного судна, на яке звертається стягнення, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено договором про іпотеку. 

Коментар:

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про іпотеку" звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя. Коментована стаття передбачає єдину підставу для звернення стягнення на закладене майно - рішення суду, господарського суду або Морської арбітражної комісії.

Так, у випадку невиконання основного обов'язку в порядку, передбаченому кредитним або іншим договором, заставодержатель має право звернутися до суду, господарського суду або Морської арбітражної комісії із заявою про здійснення примусового продажу. Така заява подається за місцезнаходженням судна. При цьому заставодержателю як особі, якій належить право морської вимоги, надається право вимагати попередньо накласти арешт на судно.

Способи реалізації закладеного майна передбачені ст. 41 Закону України "Про іпотеку". Так, реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", з дотриманням вимог цього Закону. Порядок продажу арештованого судна визначаються ст. ст. 371 - 374 Кодексу.