Стаття 373. Наслідки примусового продажу

У разі примусового продажу судна або судна, що будується, всі іпотеки, за винятком тих, відповідальність за якими взяв на себе за згодою іпотечних заставодержателів покупець судна або судна, що будується, а також всі морські застави та інші зобов'язання припиняють свою дію за умови, що:

а) на момент продажу судно або судно, що будується, знаходилося на території України;

б) продаж їх здійснювався відповідно до законодавчих актів України, статей 371 і 372 цього Кодексу. 

За умови дотримання вимог, що містяться у пунктах "а" і "б" цієї статті, суд, господарський суд, Морська арбітражна комісія на прохання покупця видає йому сертифікат на підтвердження того, що судно або судно, що будується, продане, не обмежене ніякими іпотеками, за винятком тих, відповідальність за якими за згодою іпотечних заставодержателів взяв на себе покупець.

У разі подання сертифіката, зазначеного в частині другій цієї статті, орган, що здійснює реєстрацію суден або права власності на судна, що будуються, зобов'язаний вилучити відповідно з Державного суднового реєстру України, Суднової книги України та Книги запису іпотек усі зареєстровані на дане судно або судно, що будується, іпотеки і морські вимоги, за винятком тих, відповідальність за якими взяв на себе покупець. 

Якщо покупцем судна або судна, що будується, є юридична або фізична особа за чинним законодавством України, судно чи право власності на судно, що будується, повинні бути зареєстровані на ім'я такого покупця. 

Якщо покупцем судна або судна, що будується, є іноземна юридична або фізична особа, орган, що здійснює реєстрацію судна або права власності на судно, що будується, зобов'язаний видати такому покупцеві сертифікат про вилучення судна з Державного суднового реєстру України, Суднової книги України або про право власності на судно, що будується, для реєстрації їх в іноземному реєстрі. 

Коментар:

Коментована стаття відповідає ст. 12 Міжнародній конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року. Так, оскільки ст. 372 передбачає обов'язкове сповіщення про примусовий продаж судна всім зареєстрованим держателям іпотеки і морських вимог, перелічених в статті 358 Кодексу, ст. 373 закріплює правило про те, що у разі примусового продажу судна або судна, що будується, всі іпотеки, за винятком тих, відповідальність за якими взяв на себе за згодою іпотечних заставодержателів покупець судна або судна, що будується, а також всі морські застави та інші зобов'язання припиняють свою дію. Однак морські застави та іпотеки припиняють свою дію лише за умов знаходження судна або судна, що будується, на момент продажу на території України та їх продажу у відповідності до порядку, що визначений законодавчими актами України, зокрема ст. ст. 371 та 372 Кодексу.

Частина 2 ст. 373 уповноважує суд, арбітражний суд або Морську арбітражну комісію на прохання покупця видати документ (сертифікат), що підтверджує, що судно або судно, що будується, продане, не обмежене ніякими іпотеками, за винятком тих, відповідальність за якими за згодою іпотечних заставодержателів взяв на себе покупець.

Згідно ч. 3 коментованої статті у разі подання вказаного сертифіката органу, що здійснює реєстрацію суден або права власності на судна, що будуються, останній зобов'язаний вилучити з Державного суднового реєстру України, Суднової книги України та Книги запису іпотек усі зареєстровані на дане судно або судно, що будується, іпотеки і морські вимоги, за винятком тих, відповідальність за якими взяв на себе покупець.

Якщо покупцем судна є юридична або фізична особа України, судно чи право власності на судно, що будується, повинно бути зареєстроване на ім'я такого покупця у відповідному реєстрі. Якщо ж судно або право власності на судно, що будується, було зареєстроване в одному із реєстрів України, а його покупцем є іноземна фізична або юридична особа, орган реєстрації зобов'язаний вилучити судно з Державного суднового реєстру України, Суднової книги України або про право власності на судно і видати покупцю відповідний сертифікат з метою реєстрації такого судна в реєстрі іноземної держави.