Стаття 375. Докази виконання зобов'язання

Іпотечний заставодержатель на вимогу іпотечного заставодавця зобов'язаний видати йому належним чином засвідчені документи, що підтверджують повне або часткове виконання зобов'язання. 

Коментар:

Коментована стаття передбачає право заставодавця у разі повного або часткового виконання своїх зобов'язань за основним договором звернутися до заставодержателя із вимогою про видачу йому відповідних документів, що підтверджують таке виконання. Вказані документи для заставодавця виступають доказами щодо виконання ним своїх договірних зобов'язань і тому заставодержатель зобов'язаний їх видавати на першу його вимогу.