Стаття 378. Перехід прав на іпотеку

У разі, коли права іпотечного заставодержателя перейшли до іншої особи будь-яким законним способом, цей перехід прав повинен бути підтверджений належним чином засвідченою декларацією особи, на користь якої ці права переходять. Декларація містить опис і необхідний доказ правомірності переходу права власності і, можливо, осіб, на користь яких це право переходить. 

На підставі цього документу у Книзі запису іпотек робиться запис імені особи, яка вступає в права іпотечного заставодержателя всього судна або його частини.

Коментар:

Іпотекодержатель може у порядку, визначеному законодавством, передати свої права за договором іпотеки іншій особі. Такими особами можуть бути правонаступник у разі реорганізації іпотекодержателя, новий кредитор у разі відступлення права вимоги тощо. В будь-якому випадку перехід прав іпотечного заставодержателя до іншої особи повинен бути засвідчений відповідною декларацією особи, на користь якої ці права переходять. Коментованою статтею визначаються ті відомості, що повинні міститися в такій декларації.

Оскільки права за іпотекою підлягають реєстрації і Книзі запису іпотек, то відповідно підлягає реєстрації і перехід прав на судно або його частину за договором іпотеки. Саме за наявності вказаної декларації до Книги запису іпотек вноситься відповідний запис імені особи, яка вступає в права іпотечного заставодержателя або всього судна, або його частини.