Стаття 379. Право на заявлення претензій і позовів

Право на заявлення претензій і позовів мають:

1) у разі неподачі судна або подачі його з запізненням - відправник вантажу;

2) у разі втрати вантажу - його одержувач або відправник за умови представлення коносамента;

3) у разі нестачі або пошкодження вантажу - одержувач або відправник за умови подання коносамента, а також комерційного акта або відповідного документа, складеного за правилами, що існують в іноземному порту;

4) у разі прострочення доставки або затримки видачі вантажу - одержувач за умови представлення коносамента;

5) у разі втрати або прострочення доставки багажу - пред'явник багажної квитанції, а у разі нестачі або пошкодження багажу - пред'явник комерційного акта;

6) у разі перебору провізних платежів - відправник або одержувач вантажу за умови представлення коносамента.

Якщо пред'являються претензії, що виникли внаслідок морського перевезення вантажів, яке здійснювалося за морською накладною (накладною), замість коносамента подається накладна, а якщо втрачено вантаж, що перевозиться за накладною, - квитанція.

Відсутність комерційного акта не позбавляє права на пред'явлення претензії і позову, якщо буде доведено, що у складанні акта було відмовлено і ця умова була оскаржена.

Коментар:

Коментована стаття містить перелік осіб, що користуються правом на пред'явлення претензій і позовів. Дані права відповідно до ст. 380 Кодексу (див. коментар до неї) можуть бути передані й іншим особам у випадках і в порядку, що визначені вказаною статтею.

Частина 2 ст. 379 передбачає можливість доведення порушення умов морського перевезення вантажів іншими доказами, окрім коносамента та накладної. Так, в разі морського перевезення вантажів, яке здійснювалося за морською накладною (накладною), можливим є пред'явлення морської накладної замість коносамента, а в разі якщо втрачено вантаж, що перевозився за накладною, - квитанції про приймання вантажу до перевезення.

Статтею 381 Кодексу передбачається необхідність складання комерційного акта для засвідчення обставин, що можуть бути підставою для майнової відповідальності перевізника, відправників, одержувачів і пасажирів. Проте відсутність такого акта не позбавляє можливості пред'явити відповідну претензію або позов у випадку, якщо буде доведено, що у складанні такого акта було відмовлено і ця умова була оскаржена. Дана обставина може бути доведена будь-якими доказами, які передбачені процесуальним законодавством України.