Стаття 380. Передача права на заявлення претензій і позовів

Передача іншим організаціям або особам права на заявлення претензій і позовів не допускається, за винятком випадків передачі такого права відправником одержувачу вантажу і навпаки, а також одержувачем або відправником вантажу - органу, до сфери управління якого вони відносяться, транспортно-експедиторській організації чи страховику. 

Передача права на заявлення претензії або позову засвідчується переуступним написом на коносаменті, накладній або квитанції.

Коментар:

Коментована стаття визначає допустимість передачі права на пред'явлення претензій і позовів іншим особам та порядок такої передачі.

На відміну від загальних положень цивільного законодавства про можливість відступлення права вимоги будь-якій особі (ст. 512 - 519 ЦК) передача прав на пред'явлення перевізнику претензій і позовів, що випливають із договорів перевезення, допускається лише обмеженому колу осіб, які прямо визначені в ст. 380, а саме: відправником - одержувачу, органу, до сфери управління якого він входить, експедитору або страховику; одержувачу - відправнику, органу, до сфери управління якого він входить, експедитору або страховику.

Враховуючи положення коментованої статті слід зазначити, що встановлюючи право передачі на пред'явлення претензій та позовів експедитору, мається на увазі саме той експедитор, який приймав участь в цій якості при здійсненні перевезення з приводу якого виникла відповідна вимога.

Крім того, від передачі права на пред'явлення претензії і позову страховику слід відрізняти так звану суброгацію, що передбачена ст. 269 (див. коментар до неї). У відповідності до цієї статті до страховика, що сплатив страхову суму, переходять в межах цієї суми всі права на застраховане майно. Ці права засновані на законі і факті виплати страхової суми, а не на передачі права вимоги.

Передача права на пред'явлення претензії і позову відправником одержувачу (або навпаки) не вимагається, коли претензія і позов відповідно до вимог діючого законодавства України можуть бути заявлені як відправником, так і одержувачем.

Відповідно до ч. 2 ст. 380 передача права на пред'явлення претензій і позовів засвідчується переуступним написом на коносаменті, накладній або квитанції. Переуступний напис, яким визначається, що право на пред'явлення претензій і позовів передано названій в ньому особі, підписується керівником організації, що здійснює такий напис і засвідчується її печаткою.